dtHome = LandboUngdom
dtRootHome = LandboUngdom

dtRoot = LU
Vigtige datoer
 
Nyheder
LandboUngdom kæmper for dig

LandboUngdom er ikke tilknyttet et bestemt parti eller politisk farve. I stedet arbejder LandboUngdom politik ud fra den holdning, at vi samarbejder der, hvor det gavner mest muligt. 

LandboUngdoms politiske mål søges ofte nået i samarbejde med andre samarbejdspartnere. Det kan være Landdistrikternes Fællesråd, Landbrug & Fødevarer, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Friluftsrådet, m.m. Hovedsagen er, at vores politiske arbejde skal komme medlemmer af LandboUngdom til gode.

Det kan være i relation til landdistriktspolitik, uddannelsespolitik, transportpolitik (offentlig transport i landdistrikterne), landbrugspolitik, skattepolitik, m.m. LandboUngdom afgiver høringssvar i de tilfælde, hvor organisationen finder det relevant. 

LandboUngdom skriver jævnligt læserbreve til forskellige medier omhandlende primært ovenstående politiske emner, ligesom medlemmer af LandboUngdoms ledelse jævnligt deltager som oplægsholder og ordstyrer på konferencer, seminarer og temadage.

Desuden indbyder LandboUngdom sig til møder med relevante politiske partier og personer for at give vores besyv med i forhold, som er relevante for unge på landet og i landdistrikterne.

De seneste år har LandboUngdom således deltaget i møder med Fødevareminister Dan Jørgensen, Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen og Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, ligesom LandboUngdom har afholdt møde med Christian Poll (MF) fra Alternativet.