dtHome = LandboUngdom
dtRootHome = LandboUngdom

dtRoot = LU
  • Bedre vilkår for etablering
Vigtige datoer
 
Nyheder
Bedre vilkår for etablering

Landboungdom arbejder hele tiden på at forbedre vilkårene for unge, der ønsker at etabler sig som selvstændig. Den høje gennemsnitsalder i landbrugserhvervet gør, at LandboUngdom ofte debatterer generationsskifte i landbrugserhvervet og skattepolitik, der kan hjælpe generationsskiftet på vej.

Politisk indsats

LandboUngdom inviterer sig selv til møder med relevante politikere og/eller folk fra finansieringsbranchen for hele tiden at holde fokus på generationsskifte-udfordringer i landbruget.

LandboUngdom deltager ved eller afholder selv temaaftner om disse emner, hvor folk fra finansieringsbranchen og det politiskesystem ofte er til stede.  Derudover har LandboUngdom mange samarbejdspartnere, der ligeledes ”skubber” til politikere og andre interessenter. 

Vi forsøger at nedbryde barrierer

Finansiering er en af de største barrierer for unge, der gerne vil etablere sig som landmænd.

Her arbejder LandboUngdom blandt andet på at få ændret reglerne for beskatning af ejendomsavancen ved sælgerfinasiering (daglig tale: sælgerpantebrev).

Landboungdom mener også, der bør ses på reglerne for skattemæssig succession, når det omhandler anciennitetskrav for medarbejdere. Så det bliver nemmere at kunne bruge successionsreglerne, når en medarbejder ønsker at overtage arbejdsgivers ejendom. Hvis disse regler bliver ændret er det bl.a. en fordel for mindre landbrug.

En ting er reglerne, men LandboUngdom påtaler også over for finansieringsbranchen, at de har et stort ansvar for at få generationsskiftet i landbruget i gang.  De bør være mere risikovillige til at låne ud til unge, der har nogle gode og sunde økonomiske projekter, men ikke nødvendigvis har så meget opsparet egenkapital.

Brug LandboUngdoms netværk

Ovenstående er politiske fokuspunkter, som LandboUngdom har. Men det er også en fordel for den enkelt unge landmand at være medlem af LandboUngdom, hvis man ønsker at etablere sig. Der kan opnås et godt fagligt netværk, der kan bruges i etableringsfasen, og LandboUngdom tilbyder forskelige kurser. Blandt andet kursusforløbet Future-farmeres, der udbydes sammen med SEGES.