dtHome = LandboUngdom
dtRootHome = LandboUngdom

dtRoot = LU
Vigtige datoer
 
Nyheder
Landsledelsen

LandboUngdoms landsledelse består af 7 personer, som alle er valgt på LandboUngdoms årsmøde. Formanden er direkte valgt på årsmødet og vælges hvert andet år.
De 6 ledelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode, hvor der hvert år vælges tre ledelsesmedlemmer.
Ledelsen afholder 8-10 møder årligt, samt 2-4 møder med regionsrådsformændene. 

Ledelsen 2017-2018: Fra venstre: Mathias Hansen, Peter J. Kock, Esben Tanghus, Christian Mark, Simon Jensen, Ander Bach og Thorbjørn Kofoed

Formand
Peter Jørgen Kock, formand@landboungdom.dk
Tlf. 30133223

Næstformand
Thorbjørn Koefoed, langemyre@gmail.com
Tlf. 2465 6343

Simon Jensen, simon_jensen87@hotmail.com
Tlf. 6174 5281

Mathias Hansen, mathias@dalsbakkegaard.dk
Tlf. 2876 9117

Esben Tanghus, esben.tanghus@hotmail.com
Tlf. 2369 3957

Anders Bach, anderstornslevbach@hotmail.com
Tlf. 2752 4406

Christian Juul Mark, christianjmark@hotmail.com
Tlf. 6174 4276