dtHome = LandboUngdom
dtRootHome = LandboUngdom

dtRoot = LU
Vigtige datoer
 
Nyheder
Landsledelsen

LandboUngdoms landsledelse består af 7 personer, som alle er valgt på LandboUngdoms årsmøde. Formanden er direkte valgt på årsmødet og vælges hvert andet år.

De 6 ledelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode, hvor der hvert år vælges tre ledelsesmedlemmer.
Ledelsen afholder 8-10 møder årligt, samt 2-4 møder med regionsrådsformændene. 

Fra venstre: Søren Fønsskov, Gerbrig Postma, Esben Tanghus, Thorbjørn Koefoed, Anders Bach, Jes Kjærgaard og Mathias Hansen.

Formand
Thorbjørn Koefoed, formand@landboungdom.dk
Tlf. 2465 6343

Mathias Hansen, mathias@dalsbakkegaard.dk
Tlf. 2876 9117

Esben Tanghus, esben.tanghus@hotmail.com
Tlf. 2369 3957

Anders Bach, anderstornslevbach@hotmail.com
Tlf. 2752 4406

Jes Kjærgaard,  jes_kjaergaard@hotmail.com 
Tlf: 2344 3846

Gerbrig Postma, gerbrigpostma@hotmail.com
Tlf. 2374 2582

Søren Fønsskov, lampemand@hotmail.com
Tlf. 6154 3820