Skip to the content

LandboUngdom indkalder til årsmøde 2019

Jævnfør vedtægternes §6 indkaldes til årsmøde i LandboUngdom d. 30. marts 2019 på Nordjyllands Landbrugsskole.

Alle medlemmer kan stille forslag til behandling på årsmødet. Forslag der ønskes behandlet på årsmøde indsendes til Fælleskontoret Skejby (HCT@seges.dk) senest fredag d. 8 marts 2019.

Der udsendes en kommenteret dagsorden med bilag og indkomne forslag pr. mail til formændene for de lokale LandboUngdoms foreninger og regionsrådsformændene senest 14 dage før årsmødets afholdelse.

Oplysninger om årsmødet, herunder relevante materialer vil løbende blive lagt her på siden: