Skip to the content

Det politiske

LandboUngdom er ikke tilknyttet et bestemt parti eller politisk farve. Vi arbejder udelukkende for bedre vilkår for unge på landet.

Vi vil være de unge på landets talerør. Vi vil samarbejde, vi vil i dialog, og vi råber højt, hvis det er nødvendigt.

LandboUngdom vil primært markere sig inden for landdistriktspolitik, uddannelsespolitik, transportpolitik (offentlig transport i landdistrikterne) og landbrugspolitik og skattepolitik.

Bedre vilkår for etablering

Vi ved godt, at vi ikke kan bestemme alt i hele Danmark. Men vi kan markere os, hvor det er relevant for vores medlemmer. Én af mærkesagerne er, at unge skal have bedre vilkår, når de ønsker at blive selvstændige.

  • Den høje gennemsnitsalder i landbrugserhvervet gør, at LandboUngdom ofte debatterer generationsskifte i landbrugserhvervet og skattepolitik, der kan hjælpe generationsskiftet på vej
  • LandboUngdom inviterer sig selv til møder med relevante politikere og/eller folk fra finansieringsbranchen for hele tiden at holde fokus på generationsskifte-udfordringer i landbruget
  • LandboUngdom deltager ved eller afholder selv temaaftner om disse emner, hvor folk fra finansieringsbranchen og det politiskesystem ofte er til stede

LandboUngdoms Politiske Udvalg

Til at stå i spidsen for det politiske arbejde i LandboUngdom, har vi LandboUngdoms Politiske Udvalg (LUPU). Medlemmerne bliver valgt ind på årsmødet, og udvalget samles fysisk flere gange om året samt har en løbende dialog og online-møder, hvor aktuelle sager bliver diskuteret.

Vil du vide mere? Kontakt LUPU's Jonas E. Jensen: jonas.980@hotmail.com, 27 57 82 63

Vi kæmper for bedre vilkår for unge på landet

Thorbjørn Koefoed, formand