Skip to the content

Det politiske

Vi vil være de unge på landets talerør. Vi vil samarbejde, vi vil i dialog, og vi råber højt, hvis det er nødvendigt.

LandboUngdom er ikke tilknyttet et bestemt parti eller politisk farve. Vi arbejder udelukkende for bedre vilkår for unge på landet.

Det betyder dog ikke, at der ikke kan indgås samarbejde om politiske emner med de politiske partier og/eller de ungdomspolitiske partier, når det findes relevant og hensigtsmæssigt.

LandboUngdom vil primært markere sig inden for landdistriktspolitik, uddannelsespolitik, transportpolitik (offentlig transport i landdistrikterne), landbrugspolitik og skattepolitik. 

Bedre vilkår for unge på landet

Vi ved godt, at vi ikke kan bestemme alt i hele Danmark. Men vi kan markere os, hvor det er relevant for vores medlemmer. Det kan blandt andet være:

  • Unge skal have bedre vilkår, når de ønsker at blive selvstændige. Den høje gennemsnitsalder i landbrugserhvervet gør, at LandboUngdom ofte debatterer generationsskifte i landbrugserhvervet og skattepolitik, der kan hjælpe generationsskiftet på vej.
  • Hvad skal vi spise i fremtiden, og hvordan skal fødevarerne produceres? Med faglighed, samarbejde og dialog sørger vi for, at ungdommens stemme bliver hørt.

LandboUngdoms Politiske Udvalg

Til at stå i spidsen for det politiske arbejde i LandboUngdom, har vi LandboUngdoms Politiske Udvalg (LUPO).

LUPO består af 6-10 repræsentanter, der findes blandt LandboUngdoms medlemmer. LUPO skal:

  • Bistå LandboUngdoms formand og ledelse med sparring i politiske spørgsmål
  • Deltage i og afholde arrangementer, hvor temaerne relaterer sig til LandboUngdoms formål
  • Præge den politiske dagsorden, der gavner LandboUngdom og LandboUngdoms medlemmers interesser
  • Afsøge muligheder for at indgå samarbejde med relevante partner og organisationer

Vil du vide mere eller har du inputs? Så er du meget velkommen til at kontakte udvalget:

Som medlem af LandboUngdom er du med til at forbedre unges vilkår inden for blandt andet landbrug, livet på landet, generationsskifte og fremtidens fødevarer.

Niels Skovgaard, formand