Skip to the content

Fremtidens produktionsledere fik inspiration til karrierevejen

Deltagere til karrieredag 2019 i samarbejde med sagro
100 kommende produktionsledere havde en spændende dag

100 elever fra produktionsleder-linjerne på fire jysk-fynske landbrugsskoler var tirsdag til Karriedag arrangeret i et samarbejde mellem LandboUngdom og SAGRO.

LandboUngdoms formand Thorbjørn Koefoed var ordstyrer, og HR-konsulent Christina Bentzen fra Jobstafet holdt oplæg.

Den snørklede eller lige vej?

Til Karrieredagen var hovedtemaet ikke overraskende, hvordan man bedst tilrettelægger og styrer sin karriere.

Blandt de inspirerende indlæg fortalte den skrædderuddannede Katrine Christensen, om hvordan hun endte som underviser inden for landbruget, via to år med forretning i Hjallerup, otte år som freelance skrædder i London, pasning af børn og krokodiller i Australien og et osteri i New Zealand.

Den slags karriereplan kan de færreste lægge på forhånd, og hun erkendte også, at hun besluttede sig for karrierespringene på en anden måde.

"Jeg styrer 100 procent efter min mavefornemmelse," sagde hun.

De unge blev også delt op i grupper, hvor de blandt andet skulle komme med deres bud på, hvorfor landbruget er en spændende arbejdsplads, og hvad der vigtigt til deres næste jobsamtale.

Her var det ord som ”frihed”, ”variation”, ”levende væsner”, ”i et med naturen”, ”gode karrieremuligheder”, ”ansvar”, der kom på tavlen under gennemgangen af landbruget som arbejdsplads, mens det vigtige ved næste jobsamtale var den personlige udvikling, muligheden for efteruddannelse, forventningsafstemning, ansvarsmuligheder og indsigt i produktionen.

Dagen blev rundet af med et inspirerende foredrag af kano-roeren Arne Nielsson, der fortalte om sin utrolige vej til at blive verdens bedste i en sportsgren, hvor han fysisk slet ikke var så god som de andre.

Hvad 3 af deltagerne fik ud af dagen:

Nanna Pedersen, Dalum Landbrugsskole

"Jeg har fået dét ud af dagen, at netværk er supervigtigt for min videre karriere og er nok overrasket over, hvor meget det betyder. Jeg vil gøre dét anderledes, at jeg vil tænke over at have et godt ry, når jeg skifter job."

Niels Christian Aaen, Bygholm Landbrugsskole

"Jeg har fået dét ud af dagen, at netværk udadtil er vigtigt, så man kan få hjælp ikke kun fra diverse rådgivningsfirmaer. Jeg er nok overrasket over vigtigheden af de ting, man skal lægge vægt på, dét at have mål en målsætning og hele tiden flytte sig, så man ikke står stille med sin virksomhed eller sin produktion. Fremadrettet vil jeg tænke på hele tiden at tænke ud af boksen og prøve at være på forkant. Jeg vil se på, hvordan jeg bedst når mine."

Mads Christensen Gråsten Landbrugsskole

"Jeg har fået dét ud af i dag, at netværk er utroligt vigtigt, ikke kun inden for landbruget men også udenfor. Vi skal vide, hvad folk ønsker og stræbe efter at lave det. Jeg vil fremad prøve at lade være med at tænke, at dét har vi altid gjort og i stedet prøve noget nyt og se det som en ny mulighed."

SAGRO har lavet denne fine video fra arrangementet:

Nyheder

LandboUngdom satte sit præg på Økologi-kongres

LandboUngdom arrangerede Unge Spor på Økologi-kongres 2019, og hele 169 elever fra 1. hovedforløb på landbrugsuddannelsen fra fire landbrugsskoler var samlet.

150 unge produktionsledere fik fif til at pimpe karrieren

I et samarbejde mellem Landboungdom, SAGRO og skolerne fik de unge et godt indblik i betydningen af at lægge karriereplaner og også at turde ændre på den, hvis situationen skulle ændre sig, lukke døre eller åbne nye.

LandboUngdoms formand giver sin viden videre i Bruxelles

Thorbjørn Koefoed var torsdag den 14. november i Bruxelles for at holde indlæg til Climakers-konferencen. LU-formanden fortalte om, hvordan han og Danmark tænker klima ind i sin produktion.