Skip to the content

Om LandboUngdom

LandboUngdom er en ungdomsorganisation organiseret i 47 lokale foreninger og en landsorganisation. Desuden er de lokale foreninger organiseret i 11 regionsråd. Medlemmer af LandboUngdom er medlem i én af de lokale LandboUngdoms foreninger. 

LandboUngdom er mødested for unge på landet og unge med interesse for livet på landet. LandboUngdom arbejder for at skabe aktivitet for de unge på landet, så det at bo på landet bliver mere spændende.

Vi arbejder for bedre vilkår inden for blandt andet transport, uddannelse og jobmuligheder på landet og i landdistrikterne. Det sker i en blanding af faglige og sociale, lærende og udviklende aktiviteter.

LandboUngdoms opgave er at skabe aktivitet og udvikling, give unge en tro på fremtiden for den enkelte, for fællesskabet og for et liv på landet. Det sker alt sammen gennem organisationens lokale foreninger, som spænder lige fra Ringkøbing til Køge og fra Skagen til Gedser – og Bornholm.

Læs mere

Lokalforeninger

LandboUngdom har 47 lokalforeninger

Regioner

Lokalforeninger er organiseret i 12 regionsråd

Landsledelse

Landledelsen arbejder målrettet for at udvikle LandboUngdom

Medarbejdere

Konsulenter og administrative medarbejdere hjælper de frivillige med at udvikle LandboUngdom

Vedtægter

Fundamentet for det demokratiske arbejde i LandboUngdom

Internationalt

LandboUngdom samarbejder med internationale organisationer

For pressen

Vi stiller os til rådighed for pressen

Medlemsblad

LU Bladet udkommer seks gange om året og er gratis for medlemmer