Skip to the content

LandboUngdoms årsmøde 2020

Jævnfør vedtægternes §6 indkaldes til årsmøde i LandboUngdom den 28. marts 2020 på Agroskolen, Hammerum Hovedgade 7, 7400 Herning.

Alle medlemmer kan stille forslag til behandling på årsmødet. Forslag der ønskes behandlet på årsmøde indsendes til Fælleskontoret Skejby (hct@seges.dk) senest fredag den 6. marts 2020.

I år er der formandsvalg. Jævnfør §7 kan alle medlemmer vælges til formand, dog kan vedkommende ikke på samme tid være regionsrådsformand og formand for Landsorganisationen LandboUngdom. Forslag til kandidater fremsendes til Fælleskontoret Skejby (hct@seges.dk) senest 6. marts 2020. Forslag til kandidat
skal være underskrevet af ét bestyrelsesmedlem fra minimum 5 lokale LandboUngdoms foreninger. 

Der udsendes en kommenteret dagsorden med bilag og indkomne forslag pr. mail til formændene for de lokale LandboUngdom-foreninger og regionrådsformænd senest 14 dage før årsmødets afholdelse.

Oplysninger og relevant materiale for årsmødet vil løbende blive lagt her på siden: