Skip to the content

LandboUngdoms årsmøde 2020

LandboUngdom inviterer til Årsmøde lørdag den 26. september 2020 kl 9.30-16.00 på AgroskolenHammerum Hovedgade 7, 7400 Herning.

Alle medlemmer kan stille forslag til behandling på årsmødet. Forslag der ønskes behandlet på årsmøde indsendes til Fælleskontoret Skejby (hct@seges.dk) senest fredag den 5. september 2020.

Er du LandboUngdoms nye formand? Forslag til kandidater skal indsendes senest lørdag den 5. september, og man skal have underskrift fra ét bestyrelsesmedlem fra minimum fem lokalforeninger. Hent stillerliste.

Sidste frist for indsendelse af kandidater til Årets LU’er og Årets Event er 16. september 2020. Send en mail med en kort indstilling til hct@seges.dk.

Det undersøges i øjeblikket, om det er muligt at holde fest som vanligt efter Årsmøde.

Dagsorden

Der udsendes en kommenteret dagsorden med bilag og indkomne forslag pr. mail til formændene for de lokale LandboUngdom-foreninger og regionrådsformænd senest 14 dage før årsmødets afholdelse.

Oplysninger og relevant materiale for årsmødet vil løbende blive lagt her på siden.