Skip to the content

LandboUngdoms årsmøde 2020

Årsmødet er udskudt på ubestemt tid på baggrund af regeringens anbefalinger.

Jævnfør vedtægternes §6 indkaldes til årsmøde i LandboUngdom den 28. marts 2020 på Agroskolen, Hammerum Hovedgade 7, 7400 Herning.

Tilmeld dig nu i medlemssystemet.

Alle medlemmer kan stille forslag til behandling på årsmødet. Forslag der ønskes behandlet på årsmøde indsendes til Fælleskontoret Skejby (hct@seges.dk) senest fredag den 6. marts 2020.

Formandsvalg

I år er der formandsvalg. Jævnfør §7 kan alle medlemmer vælges til formand, dog kan vedkommende ikke på samme tid være regionsrådsformand og formand for Landsorganisationen LandboUngdom. Ét medlem har meldt dit kandiatur inden deadline 6. marts 2020 - det er Casper Bech Poulsen.

Dagsorden

Der udsendes en kommenteret dagsorden med bilag og indkomne forslag pr. mail til formændene for de lokale LandboUngdom-foreninger og regionrådsformænd senest 14 dage før årsmødets afholdelse.

Oplysninger og relevant materiale for årsmødet vil løbende blive lagt her på siden.