Skip to the content

Corona-information

LandboUngdom vil gerne hjælpe dig og din lokalforening godt i gang med aktiviteter i 2021, trods restriktioner. Derfor får du her LandboUngdoms retningslinjer.

Nedenstående følger Kulturministeriets retningslinjer for foreningsaktiviteter. Senest opdateret 1. juli 2021.

Principperne for retningslinjerne er at mindske smittespredning OG at kunne opspore ved sygdomstilfælde.

 • Derfor anbefales det at have tilmelding eller anden form for registrering af deltagere på hver enkelt aktivitet.

 • Print plakater fra Sundhedsstyrelsen og hæng dem op, så I alle kan se dem og følge rådene. Find link nederst her på siden. Forventes ophævet 1. september 2021.

 • Alle, der er ansvarlige for arrangementet, skal sætte sig ind i nedenstående før start. Det er bestyrelsens ansvar, at aktiviteter foregår forsvarligt og efter de til enhver tid gældende retningslinjer.

 • Tjek om kommunen eller området, I benytter, har særlige regler for at være på området. Disse skal selvfølgelig overholdes. Vær også opmærksomme på, om der er lokale nedlukninger i hele eller dele af det område, I som forening dækker.

 • Ved ankomsten skal der gøres opmærksom på, at personer med øget risiko for COVID-19 skal udvise stor forsigtighed, samt at personer med symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.

 • Forsamlingsloftet udendørs er afskaffet. Afstandskrav 1 meter.

 • Forsamlingsloftet indendørs er 250 personer uanset alder. Afstandskrav 1 meter

 • Ingen krav om coronapas i forbindelse med foreningsaktiviteter.

 • Arealkravet indendørs er 4 m2 gulvareal pr stående person og 2 m2 pr siddende. Afstandskravet er én meter. Udnyt dog gerne pladsen til større afstand, når det er muligt. Vær opmærksom på grundig rengøring af alle kontaktpunkter og hyppig udluftning af lokalerne.
  Det forventes, at arealkravet fra 1. august lempes til 2 m2 gulvareal pr. stående og ophæves for siddende. 1. september ophæves afstandskravet helt.

 • Halvtage og bålhuse med god luftgennemstrømning tolkes som udendørs. Vær dog særligt opmærksomme på afstandskravet, da vi har tendens til at krybe tættere sammen, når vi går i læ.

 • Maskinhuse og lader betragtes som indendørs.

 • Ved instruktioner/oplæg skal der være min. to meter fra instruktør/oplægsholder til tilhørerne. Der skal også være min. én meter mellem tilhørerne – ekstra god afstand, hvis I synger eller er fysisk aktive. Syng ikke indendørs.

 • Vær i alle situationer opmærksom på at undgå kødannelse.

 • Man må gerne servere mad og drikke. Lad ikke en øloplukker/kaffekande gå på omgang mellem deltagerne.

 • Ved kontrol af medlemskort og gentegning af medlemskab tastes og swipes kun af telefonens ejer. Hvis I deler en iPad til opgaven, skal I udnævne én iPad-ansvarlig, som er den eneste, der bruger den. Husk at rengøre iPad/telefon før og efter brug. Giv ikke hånd ved ankomst og afslutning.

 • Gennemgå aktiviteten på forhånd, så I sammen er opmærksomme på kritiske situationer undervejs.

 • Vær opmærksom på afskærmning og god hygiejne ved betaling. Prioriter eksempelvis MobilePay i stedet for kontanter.

 • Har I ikke mulighed for at vaske hænder, skal der stilles håndsprit frem, som minimum skal anvendes ved ankomst og afgang. Forventes ophævet 1. september 2021

 • Man må gerne have arrangementer med overnatning. Hav god plads, så afstandskravet på mindst en meter overholdes. Lig evt. hoved og fødder mod hinanden, når man sover i telt eller shelters. Gør jer umage for at informere om, hvad der sker i forhold til isolation og hjemrejse, hvis nogle bliver syge med corona eller har symptomer.

Særlige forhold ved traktortræk og pløjestævner

Til traktortræk og pløjestævner benyttes retningslinjerne for ”Større udendørs arrangementer”.

Der er to ordninger, som man kan vælge mellem:

 • Siddende publikum uden sektioner og afstandskrav. Ingen grænse for max antal.
 • Opdele publikumarealet i sektioner á 1000, hvor man må gå rundt mellem hinanden. Arealkrav på 4 m2 pr. person. MAX 2000 deltagere inklusiv trækkere og frivillige.
  Det forventes, at arealkravet fra 1. august lempes til 2 m2 gulvareal pr. stående og ophæves for siddende. 1. september ophæves afstandskravet helt.

Sektioner - Hver sektion har egne toiletter, indgange, parkering, udskænkning og frivillige. Sektionen med de ”optrædende” (trækkere, frivillige, slædefolk mv.) har ikke noget max antal, men der skal være god grund for alle at være i sektionen med trækkerne. Her må man, uanset antal, gerne gå rundt. Ingen herfra må blande sig med publikumssektionerne. Der skal være synlig afstand mellem sektionerne. Et tomt område på 3 – 4 meter i stil med brandveje, som vi kender det fra andre store forsamlinger.

Max antal – Kun publikum tæller med i sektioner. Alle til stede på pladsen tæller med i max antal for arrangementet.

”I al væsentlighed sidder ned” betyder, at alle har hver sin siddeplads med retning mod banen, og man må rejse sig for at gå på toilettet eller hente mad og drikke, som indtages på siddepladsen.

Coronapas – Der skal tjekkes coronapas for alle ved indgangen.
Ophæves 1. august 2021 for arrangementer med færre end 2000 siddende publikum. 1. september 2021 ophæves også for stående arrangementer. For arrangementer for flere end 2000 fastholdes krav om coronapas frem til 1. oktober 2021.
Undtagelse fra coronapas – Fra 1. juli skal personer, der er undtaget fra kravet om coronapas dokumentere dette. Undtagelsen vises i dette link: Eksempel på undtagelse fra kravet om coronapas

Sundhedsplan – Der skal udarbejdes sundhedsplan ved arrangementer på over 500 deltagere. Se vejledning: Arrangementer og forsamlinger (coronasmitte.dk)

Smitteopsporing - Arrangørerne skal sikre sig kontaktinformationer på deltagere med henblik på effektiv smitteopsporing med fx sms-service.

Mundbind er udfaset og er derfor ikke længere et krav

Se i øvrigt aftaleteksten om udfasningen: Aftaletekst fra 11. juni 2021

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til restriktionerne, som du ikke finder svar på på denne side, kan du enten kontakte DUF’s Corona-hotline på tlf. 20 96 90 21 eller skriv til corona@duf.dk. Du kan som altid også kontakte foreningskonsulenterne.

Print retningslinjerne ud

Her får du link til en PDF-version af retningslinjerne: Retningslinjer for at mødes med dine LU-venner

Hvis et medlem bliver testet positiv

Når et medlem bliver testet positiv for COVID-19, bør foreningen orientere medlemmer, der kan have været i kontakt med den smittede, fra 48 timer før medlemmet er testet positivt eller har haft symptomer.

Det er den smittede og opsporingsmyndighedernes opgave at kontakte dem, som vedkommende har været i tæt fysisk kontakt med.

Er du i tvivl om, hvad du som forening skal gøre, kan du kontakte LU-konsulent Pia Westergaard på tlf. 21 17 48 06 eller myndighedernes fælles coronahotline på tlf. 70 20 02 33.