Skip to the content

Corona-information

LandboUngdom vil gerne hjælpe dig og din lokalforening godt i gang med aktiviteter i 2021, trods restriktioner. Derfor får du her LandboUngdoms retningslinjer.

Nedenstående følger Kulturministeriets retningslinjer for foreningsaktiviteter. Senest opdateret 28. maj 2021 og gældende til og med 13. juniPr. 14. juni sker der ændringer - læs dem længere nede på siden. 

Principperne for retningslinjerne er at mindske smittespredning OG at kunne opspore ved sygdomstilfælde. Derfor anbefales det at have tilmelding eller anden form for registrering af deltagere på hver enkelt aktivitet.

 • Print plakaten fra Sundhedsstyrelsen og hæng den op, så I alle kan se den og følge rådene. 
 • Alle, der er ansvarlige for arrangementet, skal sætte sig ind i nedenstående før start. Det er bestyrelsens ansvar, at aktiviteter foregår forsvarligt og efter de til enhver tid gældende retningslinjer. 
 • Tjek om kommunen eller området, I benytter, har særlige regler for at være på området. Disse skal selvfølgelig overholdes. Vær også opmærksomme på, om der er lokale nedlukninger i hele eller dele af det område, I som forening dækker.
 • Ved ankomsten skal der gøres opmærksom på, at personer med øget risiko for COVID-19 skal udvise stor forsigtighed, samt at personer med symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Forsamlingsloftet udendørs er 100 personer uanset alder. Afstandskrav 1 meter.
 • Forsamlingsloftet indendørs er 50 personer uanset alder. Afstandskrav 1 meter.
 • Der er krav om coronapas for deltagere og tilskuere over 18 år. Der skal foretages stikprøve en gang om dagen, hvor alle der er til stede på stikprøvetidspunktet kontrolleres.
 • Alle over 12 år skal bære mundbind, når man går og står indendørs.
 • Der skal ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om brug af mundbind eller visir samt kravet om coronapas og muligheden for bortvisning, hvis dette ikke følges. Hent evt. plakat om coronapas: www.coronasmitte.dk
 • Det er muligt at holde generalforsamlinger for op til 1000 personer. Her gælder retningslinjer for konferencer (Erhvervsministeriet): Sektioner a max 500, siddende på faste pladser, krav om coronapas og mundbind, når man står og går: https://em.dk/media/14185/final_retningslinjer-for-konferencer-og-moeder-af-6-maj.pdf
 • Arealkravet indendørs er 4 m2 gulvareal pr person og afstandskravet er på én meter gælder. Udnyt dog gerne pladsen til større afstand, når det er muligt. Vær opmærksom på grundig rengøring af alle kontaktpunkter og hyppig udluftning af lokalerne.
 • Halvtage og bålhuse med god luftgennemstrømning tolkes som udendørs. Vær dog særligt opmærksomme på afstandskravet, da vi har tendens til at krybe tættere sammen, når vi går i læ.
 • Man kan opdele aktiviteten i flere grupper, som er til stede på det samme område. Det er afgørende, at de enkelte mindre grupper er effektivt adskilt, så det er tydeligt, at der er tale om individuelle grupper på maksimalt 100/50 deltagere.
 • Arrangementet kan gentages tidsforskudt med plads til 100/50 på hvert hold. Antallet er inklusiv instruktøren. Instruktører og deltagere må ved tidsforskydning gerne gå igen fra hold til hold.
 • Vær opmærksom på, at forsamlingsloftet gælder under hele arrangementet. Sørg f.eks. for at styre ankomsten, så der ingen steder (p-plads, ved introduktion, omkring grillen) forsamles mere end pt. 100/50 personer og at personer fra evt. områdeopdelte/tidsforskudte aktiviteter ikke krydser hinanden på p-pladsen.
 • Ved instruktioner/oplæg skal der være min. to meter fra instruktør/oplægsholder til tilhørerne. Der skal også være min. én meter mellem tilhørerne – ekstra god afstand, hvis I synger eller er fysisk aktive. Syng ikke indendørs.
 • Vær i alle situationer opmærksom på at undgå kødannelse.
 • Man må gerne servere mad og drikke. Vi anbefaler, at det er portionsanrettet. Lad ikke en øloplukker/kaffekande gå på omgang mellem deltagerne.
 • Ved kontrol af medlemskort og gentegning af medlemskab tastes og swipes kun af telefonens ejer. Hvis I deler en iPad til opgaven, skal I udnævne én iPad-ansvarlig, som er den eneste, der bruger den. Husk at rengøre iPad/telefon før og efter brug. Giv ikke hånd ved ankomst og afslutning.
 • Gennemgå aktiviteten på forhånd, så I sammen er opmærksomme på kritiske situationer undervejs.
 • Vær opmærksom på afskærmning og god hygiejne ved betaling. Prioriter eksempelvis MobilePay i stedet for kontanter.
 • Har I ikke mulighed for at vaske hænder, skal der stilles håndsprit frem, som minimum skal anvendes ved ankomst og afgang.
 • Man må gerne have arrangementer med overnatning. Hav god plads, så afstandskravet på mindst en meter overholdes. Lig evt. hoved og fødder mod hinanden, når man sover i telt eller shelters. Gør jer umage for at informere om, hvad der sker i forhold til isolation og hjemrejse, hvis nogle bliver syge med corona eller har symptomer.

Særlige forhold ved traktortræk og pløjestævner

Til traktortræk benyttes retningslinjerne for ”Større udendørs arrangementer”.

Der er to ordninger, som man kan vælge mellem:

 • Opdele publikumarealet i sektioner á 500, hvor alle i al væsentlighed sidder ned. Ingen grænse for max antal.
 • Opdele publikumarealet i sektioner á 200, hvor man må gå rundt mellem hinanden. Max 2000 deltagere inklusiv trækkere og frivillige.

Sektioner: Hver sektion har egne toiletter, indgange, parkering, udskænkning og frivillige. Sektionen med de ”optrædende” (trækkere, frivillige, slædefolk mv.) har ikke noget max antal, men der skal være god grund for alle at være i sektionen med trækkerne. Her må man, uanset antal, gerne gå rundt. Ingen herfra må blande sig med publikumssektionerne. Der skal være synlig afstand mellem sektionerne. Et tomt område på 3 – 4 meter i stil med brandveje, som vi kender det fra andre store forsamlinger.

Max antal: Alle til stede på pladsen tæller med i max antal på 2000 personer.

”I al væsentlighed sidder ned” betyder, at alle har hver sin siddeplads med retning mod banen, og man må rejse sig for at gå på toilettet eller hente mad og drikke, som indtages på siddepladsen.

Coronapas: Der skal tjekkes coronapas for alle ved indgangen.

Sundhedsplan: Der skal udarbejdes sundhedsplan ved arrangementer på over 500 deltagere. Se vejledning: Arrangementer og forsamlinger (coronasmitte.dk)

Mundbind: Er ikke nødvendigt udendørs.

Smitteopsporing: Arrangørerne skal sikre sig kontaktinformationer på deltagere med henblik på effektiv smitteopsporing med fx sms-service.

Har du symptomer: 

Det anbefales, at frivillige med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, ikke udfører frivilligt arbejde indtil videre. Hvis du har symptomer på COVID-19, skal du blive hjemme.

Genåbningsplan

Vi har samlet de vigtigste datoer og restriktioner for LU i forhold til de kommende måneders genåbning: Se genåbningsplan 

 

Retningslinjer gældende pr. 14. juni

Principperne for retningslinjerne er at mindske smittespredning OG at kunne opspore ved sygdomstilfælde. Derfor anbefales det at have tilmelding eller anden form for registrering af deltagere på hver enkelt aktivitet.

 • Print plakaten fra Sundhedsstyrelsen og hæng den op, så I alle kan se den og følge rådene. Find link nederst her på siden.

 • Alle, der er ansvarlige for arrangementet, skal sætte sig ind i nedenstående før start. Det er bestyrelsens ansvar, at aktiviteter foregår forsvarligt og efter de til enhver tid gældende retningslinjer.
 • Tjek om kommunen eller området, I benytter, har særlige regler for at være på området. Disse skal selvfølgelig overholdes. Vær også opmærksomme på, om der er lokale nedlukninger i hele eller dele af det område, I som forening dækker.

 • Ved ankomsten skal der gøres opmærksom på, at personer med øget risiko for COVID-19 skal udvise stor forsigtighed, samt at personer med symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.

 • Forsamlingsloftet udendørs er afskaffet. Afstandskrav 1 meter.

 • Forsamlingsloftet indendørs er 100 personer uanset alder. Afstandskrav 1 meter.

 • Der er ikke længere krav om coronapas i forbindelse med foreningsaktiviteter.

 • Arealkravet indendørs er 4 m2 gulvareal pr stående person og 2 m2 pr siddende. Afstandskravet er én meter. Udnyt dog gerne pladsen til større afstand, når det er muligt. Vær opmærksom på grundig rengøring af alle kontaktpunkter og hyppig udluftning af lokalerne.

 • Halvtage og bålhuse med god luftgennemstrømning tolkes som udendørs. Vær dog særligt opmærksomme på afstandskravet, da vi har tendens til at krybe tættere sammen, når vi går i læ.

 • Maskinhuse og lader betragtes som indendørs.

 • Ved instruktioner/oplæg skal der være min. to meter fra instruktør/oplægsholder til tilhørerne. Der skal også være min. én meter mellem tilhørerne – ekstra god afstand, hvis I synger eller er fysisk aktive. Syng ikke indendørs.

 • Vær i alle situationer opmærksom på at undgå kødannelse.

 • Man må gerne servere mad og drikke. Lad ikke en øloplukker/kaffekande gå på omgang mellem deltagerne.

 • Ved kontrol af medlemskort og gentegning af medlemskab tastes og swipes kun af telefonens ejer. Hvis I deler en iPad til opgaven, skal I udnævne én iPad-ansvarlig, som er den eneste, der bruger den. Husk at rengøre iPad/telefon før og efter brug. Giv ikke hånd ved ankomst og afslutning.

 • Gennemgå aktiviteten på forhånd, så I sammen er opmærksomme på kritiske situationer undervejs.

 • Vær opmærksom på afskærmning og god hygiejne ved betaling. Prioriter eksempelvis MobilePay i stedet for kontanter.

 • Har I ikke mulighed for at vaske hænder, skal der stilles håndsprit frem, som minimum skal anvendes ved ankomst og afgang.

 • Man må gerne have arrangementer med overnatning. Hav god plads, så afstandskravet på mindst en meter overholdes. Lig evt. hoved og fødder mod hinanden, når man sover i telt eller shelters. Gør jer umage for at informere om, hvad der sker i forhold til isolation og hjemrejse, hvis nogle bliver syge med corona eller har symptomer.

Særlige forhold ved traktortræk og pløjestævner

Til traktortræk og pløjestævner benyttes retningslinjerne for ”Større udendørs arrangementer”.

Der er to ordninger, som man kan vælge mellem:

 • Opdele publikumarealet i sektioner á 1000 tilskuere (ansatte og frivillige tæller ikke med), hvor alle i al væsentlighed sidder ned. Ingen grænse for max antal.
 • Opdele publikumarealet i sektioner á 500, hvor man må gå rundt mellem hinanden. Arealkrav på 4 m2 pr. person. MAX 2000 deltagere inklusiv trækkere og frivillige.

Sektioner - Hver sektion har egne toiletter, indgange, parkering, udskænkning og frivillige. Sektionen med de ”optrædende” (trækkere, frivillige, slædefolk mv.) har ikke noget max antal, men der skal være god grund for alle at være i sektionen med trækkerne. Her må man, uanset antal, gerne gå rundt. Ingen herfra må blande sig med publikumssektionerne. Der skal være synlig afstand mellem sektionerne. Et tomt område på 3 – 4 meter i stil med brandveje, som vi kender det fra andre store forsamlinger.

Max antal – Alle til stede på pladsen tæller med i max antal på 2000 personer.

”I al væsentlighed sidder ned” betyder, at alle har hver sin siddeplads med retning mod banen, og man må rejse sig for at gå på toilettet eller hente mad og drikke, som indtages på siddepladsen.

Coronapas – Der skal tjekkes coronapas for alle ved indgangen.

Sundhedsplan – Der skal udarbejdes sundhedsplan ved arrangementer på over 500 deltagere. Se vejledning: Arrangementer og forsamlinger (coronasmitte.dk)

Mundbind er udfaset og er derfor ikke længere et krav

Smitteopsporing - Arrangørerne skal sikre sig kontaktinformationer på deltagere med henblik på effektiv smitteopsporing med fx sms-service.

Se i øvrigt aftaleteksten om udfasningen: Aftaletekst fra 11. juni 2021

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til restriktionerne, som du ikke finder svar på på denne side, kan du enten kontakte DUF’s Corona-hotline på tlf. 20 96 90 21 eller skriv til corona@duf.dk. Du kan som altid også kontakte foreningskonsulenterne.

Print retningslinjerne ud

Her får du link til en PDF-version af retningslinjerne gældende til og med 13.juni: Retningslinjer for at mødes med dine LU-venner

Hvis et medlem bliver testet positiv

Når et medlem bliver testet positiv for COVID-19, bør foreningen orientere medlemmer, der kan have været i kontakt med den smittede, fra 48 timer før medlemmet er testet positivt eller har haft symptomer.

Det er den smittede og opsporingsmyndighedernes opgave at kontakte dem, som vedkommende har været i tæt fysisk kontakt med.

Er du i tvivl om, hvad du som forening skal gøre, kan du kontakte LU-konsulent Pia Westergaard på tlf. 21 17 48 06 eller myndighedernes fælles coronahotline på tlf. 70 20 02 33.