Skip to the content

Corona-information

Denne side er oprettet for at informere LandboUngdoms lokalforeninger og regioner om, hvordan de kan afholde arrangementer og aktiviteter og samtidig overholde myndighedernes retningslinjer. Er du almindeligt medlem i LU, anbefaler vi, at du tager fat i din lokalforening og forhører dig om mulighederne for at mødes netop nu.

Retningslinjer for at mødes med mine LU-venner

Nedenstående følger Kulturministeriets retningslinjer for foreningsaktiviteter. Senest opdateret 27. oktober 2020.

Principperne for retningslinjerne er at mindske smittespredning OG at kunne opspore ved sygdomstilfælde. Derfor anbefales det at have tilmelding eller anden form for registrering af deltagere på hver enkelt aktivitet.

 • Alle, der er ansvarlige for arrangementet, skal sætte sig ind i nedenstående før start. Det er bestyrelsens ansvar, at aktiviteter foregår forsvarligt og efter de til enhver tid gældende retningslinjer.
 • Print plakaten fra Sundhedsstyrelsen og hæng den op, så I alle kan se den og følge rådene. 
 • Tjek om kommunen eller jeres vært har særlige regler for at være på området. Disse skal selvfølgelig overholdes.
 • Ved indgangen skal der gøres opmærksom på, at personer med øget risiko for COVID-19 skal udvise stor forsigtighed, samt at personer med symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Da de fleste arrangementer i LandboUngdoms er for personer, som er både over og under 21 år, er det forsamlingsloftet på 10 personer, der er gældende for foreningens aktiviteter.
 • For aktiviteter, hvor ALLE deltagere er under 21 år, er forsamlingsloftet 50 personer. Der kan deltage det nødvendige antal personer over 21 år, som er nødvendige for at køre aktiviteten. Hvis nogle af deltagerne er over 21 år, er forsamlingsloftet begrænset til 10 personer.
 • Man kan opdele aktiviteten i flere grupper, som er til stede på det samme område. Det kan f.eks. ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt. Hvis aktiviteten således kan tilrettelægges i grupper, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne ledere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger mv. på mere end 10 personer, vil det være muligt at afvikle flere sideløbende aktiviteter på en gang. Det afgørende er, at de enkelte mindre grupper er effektivt adskilt, så det ud fra en konkret vurdering kan forsvares, at der er tale om individuelle grupper på maksimalt 10 deltagere.
 • Vær opmærksom på, at forsamlingsloftet gælder under hele arrangementet. Sørg f.eks. for at styre ankomsten, så der ingen steder (p-plads, ved introduktion, omkring grillen) forsamles mere end pt. 10 personer og at personer fra evt. områdeopdelte aktiviteter ikke krydser hinanden på p-pladsen.
 • Hvis I har flere end ti deltagere til jeres arrangement, kan I gentage arrangementet tidsforskudt med plads til ti på hvert hold. Antallet er inklusiv instruktøren. Instruktøren må gerne gå igen fra hold til hold.
 • Ved instruktioner/oplæg skal der være min. to meter fra instruktør/oplægsholder til tilhørerne. Der skal være min. en meter mellem tilhørerne – to meter, hvis I synger eller er fysisk aktive.
 • Der kan afvikles stillesiddende arrangementer. Her er det vigtigt at deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, talerstol eller lignende. Her gælder der et maksimum på 500 personer til stede samtidig. Det skal forstås sådan, at deltagerne kun må rejse sig for at gå på toilettet, for at hente portionsanrettet mad, som kan spises på faste pladser, eller for at gå på talerstolen. Der skal bæres mundbind, når man går og står, fra man kommer ind i bygningen og til man forlader den igen. Til disse arrangementer er afstandskravet 1 m, og der skal være minimum 2 m2 person
 • Ved indendørs arrangementer skal I være opmærksomme på grundig rengøring før og efter arrangementet (oftere hvis arrangementet er af længere varighed), samt at sikre håndsprit eller mulighed for håndvask (brug papir til at tørre hænder). Foretag hyppig udluftning ved eksempelvis at holde portene åbne til maskinhus eller lade.
 • Ved indendørs arrangementer skal der bæres MUNDBIND. Mundbindet kan tages af, når man sidder ned eller er udøvende i aktiviteten. Det betyder, at hvis I har en bordfodboldaften kan spillerne tage mundbindet af, men dem, der kigger, skal beholde det på.
 • Der skal fortsat sikres minimum 4 m2 pr. person og max 10 personer.
 • Vær ved rengøring særligt opmærksom på hyppige kontaktpunkter som håndtag, lyskontakter, vandhaner, bordoverflader og redskaber.
 • Vær i alle situationer opmærksom på at undgå kødannelse.
 • Prioriter stadig at være udendørs.
 • Man må gerne servere mad. Hav en primær person til at sikre hygiejnen. De redskaber, I bruger til tilberedning, skal rengøres før og efter brug. Gør jer også umage med, at så få som muligt er involveret i madlavning. Brug mundbind og handsker og servér maden på engangsservice. Én person står for uddeling af drikkevarer, ketchup, service osv. Lad ikke en øloplukker gå på omgang mellem deltagerne.
 • Ved kontrol af medlemskort og gentegning af medlemskab tastes og swipes kun af telefonens ejer. Hvis I deler en iPad til opgaven, skal I udnævne én iPad-ansvarlig, som er den eneste, der bruger den. Husk at rengøre iPad/telefon før og efter brug. Giv ikke hånd ved ankomst og afslutning.
 • Gennemgå aktiviteten på forhånd, så I sammen er opmærksomme på kritiske situationer undervejs.
 • Vær opmærksom på afskærmning og god hygiejne ved betaling. Prioriter eksempelvis MobilePay i stedet for kontanter.
 • Har I ikke mulighed for at vaske hænder, skal der stilles håndsprit frem, som minimum skal anvendes ved ankomst og afgang.

Det anbefales, at frivillige med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, ikke udfører frivilligt arbejde indtil videre. Hvis du har symptomer på COVID-19, skal du blive hjemme.

Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i disse retningslinjer, kan du enten kontakte DUF’s Coronahotline på tlf. 20 96 90 21 eller skriv til corona@duf.dk. Du kan som altid også kontakte foreningskonsulenterne.

Gode links: