Skip to the content

Corona-information

LandboUngdom vil gerne hjælpe dig og din lokalforening godt i gang med aktiviteter i 2021, trods restriktioner. Derfor får du her LandboUngdoms retningslinjer.

Nedenstående følger Kulturministeriets retningslinjer for foreningsaktiviteter. Senest opdateret 21. april 2021.

Principperne for retningslinjerne er at mindske smittespredning OG at kunne opspore ved sygdomstilfælde. Derfor anbefales det at have tilmelding eller anden form for registrering af deltagere på hver enkelt aktivitet.

 • Print plakaten fra Sundhedsstyrelsen og hæng den op, så I alle kan se den og følge rådene. 
 • Alle, der er ansvarlige for arrangementet, skal sætte sig ind i nedenstående før start. Det er bestyrelsens ansvar, at aktiviteter foregår forsvarligt og efter de til enhver tid gældende retningslinjer.
 • Tjek om kommunen eller området, I benytter, har særlige regler for at være på området. Disse skal selvfølgelig overholdes. Vær også opmærksomme på, om der er lokale nedlukninger i hele eller dele af det område, I som forening dækker.
 • Ved ankomsten skal der gøres opmærksom på, at personer med øget risiko for COVID-19 skal udvise stor forsigtighed, samt at personer med symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Forsamlingsloftet udendørs er 50 personer uanset alder
 • Forsamlingsloftet indendørs er 25 personer for deltagere under 18 år inklusiv det nødvendige antal personer over 18 år, der skal til, for at aktiviteten kan gennemføres.
 • Der er ikke krav om test forud for aktiviteten.
 • Ingen indendørs aktivitet for deltagere over 18 år.
 • Arealkravet er 4 m2 gulvareal pr person og afstandskravet er på én meter gælder, hvis der er aktiviteter for unge under 18, og man derfor kan være indendørs. Udnyt dog gerne pladsen til større afstand, når det er muligt. Vær opmærksom på grundig rengøring af alle kontaktpunkter og hyppig udluftning af lokalerne.
 • Bestyrelsesmøder og generalforsamlinger betragtes som indendørs foreningsaktivitet, og er derfor endnu ikke en mulighed. Det almene indendørs forsamlingsloft på ti personer for sociale aktiviteter kan ikke anvendes til bestyrelsesmøder.
 • Halvtage og bålhuse med god luftgennemstrømning tolkes som udendørs og kan derfor godt anvendes. Vær dog særligt opmærksomme på afstandskravet, da vi har tendens til at krybe tættere sammen, når vi går i læ.
 • Man kan opdele aktiviteten i flere grupper, som er til stede på det samme område. Det er afgørende, at de enkelte mindre grupper er effektivt adskilt, så det er tydeligt, at der er tale om individuelle grupper på maksimalt 50 deltagere.
 • Arrangementet kan gentages tidsforskudt med plads til 50 på hvert hold. Antallet er inklusiv instruktøren. Instruktører og deltagere må ved tidsforskydning gerne gå igen fra hold til hold.
 • Vær opmærksom på, at forsamlingsloftet gælder under hele arrangementet. Sørg f.eks. for at styre ankomsten, så der ingen steder (p-plads, ved introduktion, omkring grillen) forsamles mere end pt. 50 personer og at personer fra evt. områdeopdelte/tidsforskudte aktiviteter ikke krydser hinanden på p-pladsen.
 • Det har tidligere været tilladt at have 500 siddende personer ved visse arrangementer såsom landsmøder og kulturarrangementer – det er IKKE tilladt endnu. Her gælder også forsamlingsloftet på 50 personer udendørs også.
 • Ved instruktioner/oplæg skal der være min. to meter fra instruktør/oplægsholder til tilhørerne. Der skal også være min. én meter mellem tilhørerne – ekstra god afstand, hvis I synger eller er fysisk aktive.
 • Vær i alle situationer opmærksom på at undgå kødannelse.
 • Man må gerne servere portionsanrettet mad og drikke. Lad ikke en øloplukker/kaffekande gå på omgang mellem deltagerne.
 • Ved kontrol af medlemskort og gentegning af medlemskab tastes og swipes kun af telefonens ejer. Hvis I deler en iPad til opgaven, skal I udnævne én iPad-ansvarlig, som er den eneste, der bruger den. Husk at rengøre iPad/telefon før og efter brug. Giv ikke hånd ved ankomst og afslutning.
 • Gennemgå aktiviteten på forhånd, så I sammen er opmærksomme på kritiske situationer undervejs.
 • Vær opmærksom på afskærmning og god hygiejne ved betaling. Prioriter eksempelvis MobilePay i stedet for kontanter.
 • Har I ikke mulighed for at vaske hænder, skal der stilles håndsprit frem, som minimum skal anvendes ved ankomst og afgang.

Generalforsamlinger:

 • Generalforsamlinger betragtes som foreningsaktiviteter og må derfor ikke afholdes indendørs i henhold til kravet om at holde lokaler, hvor der udøves, - idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, lukkede for offentligheden. Det er desuden som udgangspunkt ikke muligt at afholde generalforsamlinger med henvisning til undtagelsen for arrangementer, der har et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed. Undtagelsen omfatter demonstrationer og møder i politiske partier. Det vil dog være muligt at afholde generalforsamling op til 50 personer udendørs, såfremt generalforsamlingen foregår i organiseret regi.
 • Såfremt det ikke fremgår af den pågældende forenings vedtægter, at en generalforsamling skal afholdes med fysisk fremmøde, er der ikke noget til hinder for, at en generalforsamling kan afholdes virtuelt.

Det anbefales, at frivillige med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, ikke udfører frivilligt arbejde indtil videre. Hvis du har symptomer på COVID-19, skal du blive hjemme.

Generel genåbningsplan

Herunder skema for lempelse af det generelle forsamlingsloft ifølge genåbningsplanen. Der kan være andre regler for foreningslivet, men dette er en god rettesnor for dig, der arrangerer LU-aktiviteter.

 

21. april

6. maj

21. maj

11. juni

1. august

Indendørs forsamlingsloft

10

25

50

100

Afskaffes

Udendørs forsamlingsloft

50

75

100

Afskaffes

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til restriktionerne, som du ikke finder svar på på denne side, kan du enten kontakte DUF’s Corona-hotline på tlf. 20 96 90 21 eller skriv til corona@duf.dk. Du kan som altid også kontakte foreningskonsulenterne.

Print retningslinjerne ud

Her får du link til en PDF-version af retningslinjerne: Retningslinjer for at mødes med dine LU-venner

Hvis et medlem bliver testet positiv

Når et medlem bliver testet positiv for COVID-19, bør foreningen orientere medlemmer, der kan have været i kontakt med den smittede, fra 48 timer før medlemmet er testet positivt eller har haft symptomer.

Det er den smittede og opsporingsmyndighedernes opgave at kontakte dem, som vedkommende har været i tæt fysisk kontakt med.

Er du i tvivl om, hvad du som forening skal gøre, kan du kontakte LU-konsulent Pia Westergaard på tlf. 21 17 48 06 eller myndighedernes fælles coronahotline på tlf. 70 20 02 33.