Skip to the content

Aktiviteter internationalt med LU

Her på siden opdateres løbende mulighederne for at rejse ud i Europa med LandboUngdom.

Ungdomsugen 2019

Hvornår: 9. - 17. august på Grønland

Hvem: For unge i LU mellem 16 og 24 år

Tema for årets Ungdomsuge er: "Back to the Roots"

Læs mere om ugen her: Back to the roots 

Der kan deltage 3 personer fra hvert land, så tøv ikke med at sende din ansøgning hertil. Du får en unik oplevelse i en helt unik og spændende natur.

Find ansøgningsskema her til at søge om deltagelse. Send til info@landboungdom.dk

Egenbetaling kr. 1200,-

LU sørger for betaling af deltagergebyr, rejsebestilling mv. 

Ansøgning og indstillingsfrist: 1. maj 2019 til info@landboungdom.dk

Efter ansøgningsfristen behandles din ansøgning af landsledelsen, som på baggrund af det samlede ansøgerfelt, beslutter hvem der skal afsted. Du får besked ca. en uge efter fristens udløb. I forbindelse med behandling af din ansøgning vil LU kontakte din lokalforening eller regionsformand.

Europa Rally 2019

Værtsland: England
Tidspunkt: 18.-25. august 2019
Tema: Rally 2019 “Sharing and Caring in a Democratic and Inclusive European Community

Læs meget mere om indhold og tema på Rallys hjemmeside.

Find ansøgningsskema her til at søge om deltagelse. Du skal være fyldt 18 år og være medlem af LU. Send til info@landboungdom.dk

Egenbetaling kr. 1200,-

LU sørger for betaling af deltagergebyr, rejsebestilling mv. 

Ansøgningsfrist: 1. maj 2019

Danmark sender normalt et team på fem personer af sted - en teamleder og fire deltagere. 4H og LandboUngdom udvælger hver to deltagere fra hver organisation. Når vi modtager din ansøgning kontakter vi din klub eller område formand, for at få en anbefaling.

Efter ansøgningsfristen behandles din ansøgning af landsledelsen, som på baggrund af det samlede ansøgerfelt, beslutter hvem der skal afsted. Du får besked ca. en uge efter fristens udløb. Når vi modtager din ansøgning kontakter vi din klub eller område formand, for at få en anbefaling.

NSU Ungdomsaktivitet 2019

Værtsland: Finland
Tidspunkt: 3.-8. september 2019
Tema: "Loop Life" cirkulær økonomi.

Alder: 16 til 24 år.

Læs meget mere om indhold og tema på hjemmesiden her

Find ansøgningsskema her til at søge om deltagelse, når du ansøger om deltagelse. Du skal være mellem 20 og 29 år og være medlem af LU.

Ansøgnings- og indstillingfrist er den 1. juni 2019 til info@landboungdom.dk

Danmark sender et team på 5 personer af sted.

Egenbetaling kr. 1200,-

LU sørger for betaling af deltagergebyr, rejsebestilling mv. 

Efter ansøgningsfristen behandles din ansøgning af landsledelsen, som på baggrund af det samlede ansøgerfelt, beslutter hvem der skal afsted. Du får besked ca. 14 dage efter fristens udløb. I forbindelse med behandlingen af din ansøgning vil LU kontakte din klub eller område formand for at få en anbefaling.

Efterårsseminar med Rural Youth Europe

Værtsland: Schweiz
Tidspunkt: 28. september - 5. oktober
Tema: 'Speak, Act and React'

Alder: 18 - 30 år

Ansøgningsfrist: 19. august

Egenbetaling kr. 1200,-

LU sørger for betaling af deltagergebyr, rejsebestilling mv. 

Læs meget mere om aktiviteten på RYE's hjemmeside eller i invitationen til arrangementet.

Find ansøgningsskema her til at søge om deltagelse. Du skal være fyldt 18 år og være medlem af LU. Send til info@landboungdom.dk

Efter ansøgningsfristen behandles din ansøgning af landsledelsen, som på baggrund af det samlede ansøgerfelt, beslutter hvem der skal afsted. Du får besked ca. en uge efter fristens udløb. Når vi modtager din ansøgning kontakter vi din klub eller område formand, for at få en anbefaling.

Årshjul over aktiviteter med LU i NSU og RYE:

Tid

Arrangør

Event

Målgruppe

Foråret

NSU

Lederskabskursus (tidl. Nordisk Leder skole)

+18

Foråret

RYE

Study session

+18

Afholdes normalt i juli/august. Men kan svinge lidt

NSU

Ungdomsuge

15-22.

Ledere må være ældre

Afholdes i August

Rye

Rally

+18

Efteråret

RYE

Efterårsseminar

 

+18

Starten / slutning af året

NSU

Ungdomsnetværkets planlægning og evaluerings møde

+16