Skip to the content

Landsledelse

LandboUngdoms landsledelse består af 7 personer, som alle er valgt på LandboUngdoms årsmøde. Formanden er direkte valgt på årsmødet og vælges hvert andet år.

De 6 ledelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode, hvor der hvert år vælges tre ledelsesmedlemmer.

Ledelsen afholder 8-10 møder årligt, samt 2-4 møder med regionsrådsformændene. 

Thorbjørn Koefoed

Mathias Hansen

Landsledelsesmedlem
mathias@dalsbakkegaard.dk 
28769117

Gerbrig Postma

Landsledelsesmedlem
gerbrigpostma@hotmail.com
23742582

Søren Fønsskov

Landsledelsesmedlem
lampemand@hotmail.com
61543820

Jes Kjærgaard

Landsledelsesmedlem
jes_kjaergaard@hotmail.com
23443846

Christine Hansen Birkegaard

Landsledelsesmedlem
christinehansenbirkegaard@gmail.com
28745489

Esben Tanghus

Landsledelsesmedlem
esben.tanghus@hotmail.com
23693957