Skip to the content

DanBred

DanBred

DanBred er klar til fremtidens bæredygtige produktion

DanBred leverer svinegenetik og serviceløsninger i verdensklasse, og vi sikrer svineproducenterne de bedste resultater ved kontinuerligt at levere forbedret produktivitet, genetisk og økonomisk fremgang og teknisk management support. Dermed gør vi det muligt at producere mere svinekød af højeste kvalitet med færre ressourcer, hvilket er nøglen til at opnå en mere bæredygtig svineproduktion.

Bæredygtighed er nemlig kommet for at blive, og vi har været på forkant med udviklingen. I årtier har vi avlet efter balancerede avlsmål, der fokuserer på høj effektivitet, holdbarhed og overlevelse, hvilket bidrager positivt til klimaaftrykket og dermed også bæredygtigheden. Vores forsknings- og udviklingsaktiviteter har skabt rekordstor avlsfremgang og har resulteret i en svinegenetik, som blandt andet har reduceret foderforbruget, og som sikrer, at hver so giver flest muligt overlevende grise. Vi avler også efter robusthed, så vi har sunde, stærke og holdbare dyr med høj dyrevelfærd. Kort sagt er vores DNA bevidst målrettet fremtidens bæredygtige produktion.

Dette store genetiske potentiale skal naturligvis komme jer, fremtidens svineproducenter, til gode, og for at sikre, at alle får succes med vores DNA, har vi lavet et digitalt vidensbibliotek – DanBred Knowledge Hub – som altid kan tilgås på danbred-knowledge.com. Her deler vi åbent lettilgængelige artikler, informative videoer og trinvise vejledninger, som alle er med til at sikre et fuldt udnyttet potentiale og dermed en bæredygtig produktion. DanBred Knowledge Hub er et stærkt supplement til de eksisterende DanBred Manualer, som hjælper producenter og medarbejdere over hele verden med at opnå endnu bedre produktionsresultater ved at finpudse deres færdigheder. Med adgang til vores vidensunivers og med DanBred-avlsdyr i produktionen har fremtidens producenter de optimale forudsætninger for at opnå bæredygtige resultater i verdensklasse.