Skip to the content

Daugaard Elektronik

BirdAlert® - det intelligente fugleskræmsel

BirdAlert® er verdens eneste intelligente fugleskræmsel. Med den unikke AI algoritme kan BirdAlert® genkende de enkelte fugle arter og efterfølgende skræmme dem med arts specifikke naturlige skræmmelyde. BirdAlert® kan genkende og skræmme følgende fugle arter: Måger, Gæs, Stærer, Råger og Krager.

BirdAlert® kan detektere fugle på op til 250 m. og beskytter derfor 20 ha. BirdAlert® er et IoT produkt og bliver løbende opdateret med nye skræmme lyde for at undgå tilvænning så BirdAlert® vedbliver at beskytte effektivt mod fugleskader.

Alle indstillinger på BirdAlert® foretages fra den medfølgende Webapp hvor man også kan se statistik for hvilke og hvornår BirdAlert® har detekteret og skræmt skadevoldende fugle.

Ud over de indbyggede skræmmelyde kan BirdAlert® også bruges sammen med en række tilkoblings produkter som fx gaskanoner og oppustelige fugleskræmsler. Ved at udnytte BirdAlerts intelligens til at styrer andre skræmmemidler bliver de kun brugt når BirdAlert® har detekteret at der er skadevoldende fugle til stede. På den måde undgås det at fuglene vænner sig til skræmmemidlerne og derfor fortsætter de med at være effektive.

BirdAlert® er et dansk produkt som er udviklet med en baggrund i et Ph.d. studie ved Aarhus Universitet. BirdAlert® bliver fortsat udviklet og produceret i Danmark af Daugaard Elektronik ApS.