Skip to the content

Miljøfluen®

Miljøfluen® støtter LandboUngdom

Miljøfluen® sender dig fluer og hvepse med posten

Med Miljøfluen® har vi skabt et nordjysk firma, der igennem 27 år har specialiseret sig i et opfostre

nyttedyr, som bekæmper staldfluer og stikfluer i landbruget. Vi producerer to forskellige typer, der

egner sig til forskellige stalde:

 

  •  GYLLEFLUER, der spiser andre fluers larver i svinestalde med gyllekanaler
  •  SNYLTEHVEPSE, der lægger æg i fluernes pupper i stalde med f.eks. dybstrøelse

Vores nyttedyr gør arbejdet, så du ikke skal

Gyllefluer og snyltehvepse findes naturligt i Danmark. Hos Miljøfluen® kan vi dog opfostre dem i så stort antal, at du kan få nytte af deres kvaliteter.

Nyttedyrene er, fra naturens side, kannibaler, så når staldfluens larver slipper op, begynder de at æde sine egne. De skal derfor løbende tilføres til stalden, så de beholder overtaget. Ellers vil problemet opstå igen.

Tegn et abonnement på fluer eller hvepse

Konceptet hos Miljøfluen® fungerer derfor sådan, at du tegner et abonnement på det eller de nyttedyr, der er velegnet til dine stalde. Du modtager en pakke fra os med fluer eller hvepse, som ankommer i enten poser eller bægre, som du hænger op eller drysser ud i stalden. Herefter finder de selv ud af at bekæmpe de uønskede fluer. Vi lægger en plan for den enkelte stald. Den bliver bl.a. baseret på staldens type og størrelse i kvm.

Ingen kemi eller anstrengelse

En traditionel måde at bekæmpe stald- og stikfluer på kan være gift. Det kan være omkostnings- og arbejdstungt, og stald- og stikfluer kan over tid udvikle resistens over for giften. Det kan betyde skønne spildte kræfter. Det undgår du med gyllefluer og snyltehvepse, og derudover kan de anvendes i økologiske landbrug.

Fakta om Miljøfluen®

  •  Miljøfluen® har eksisteret siden 1993
  •  Vi leverer varer til Danmark samt store dele af Europa og Norden
  •  Vi er klar til at svare på spørgsmål på tlf. 98259900 eller info@miljofluen.dk
  •  Læs mere på www.miljofluen.dk