Skip to the content

SPF Danmark

Smågrise i halm
SPF Danmark støtter LandboUngdom
Om os

SPF-Danmark blev etableret i 1971 som et selskab, der skulle udbrede SPF-systemet til danske svineproducenter. Senere i 2005 blev forretningen udvidet med transport af slagtegrise.

I dag er SPF-Danmark A/S beskæftiget inden for handel og transport af grise, med ca. 235 medarbejdere, hvoraf 180 er chauffører og 55 er funktionærer.

Der transporteres og omsættes årligt ca. 10 mio. smågrise svarende til ca. 22.000 transporter, og der transporteres årligt ca. 6,6 mio. slagtegrise til Danish Crowns slagterier svarende til ca. 33.000 transporter.

Vognparken består af 66 SPF-vogne, der transporter smågrise og avlsgrise og 75 DG-vogne, der transporterer slagtegrise fra leverandør til Danish Crowns slagterier.

SPF-Danmark har to forretningsområder:

  • Centralplanlægning og slagtegrisetransport
  • Smågriseomsætning og smågrise-/avlsgrisetransport

 

Centralplanlægning og slagtegrisetransport

Fire transportører er tilknyttet Centralplanlægningen i Vejen. Her planlægges transporten af slagtegrise fra leverandøren til Danish Crowns slagterier. Det betyder, at ca. 120 lastbiler planlægges fra samme sted, hvilket sikrer en effektiv transportplanlægning så udnyttelsen af bilerne optimeres og regionale forskydninger/forsinkelser mindskes mest muligt.

 

Smågriseomsætning og smågrise-/avlsgrisetransport

SPF-Danmark køber, sælger og transporterer 7- og 30-kg-smågrise fra sobesætninger til slagtegrise-besætninger.

Omsætningen (køb og salg) foregår hovedsagelig på to måder, hvoraf omsætning i Griseringe udgør langt hovedparten i Danmark:

  • Griseringe, dvs. langtidsaftaler om levering af fast antal på faste tidspunkter
  • Pulje, dvs. omsætning af frie grise