Skip to the content

Program for DM i pløjning

Foreløbigt program for DM i pløjning 2021- ret til ændringer forbeholdes

Blå Pløjepjece med praktiske informationer til LU Pløjere
Grå Pløjepjece med praktiske informationertil Veteranpløjere

Deltagere ved DM i pløjning 2021:

LandboUngdoms DM deltagerliste

Veteran DM deltagerliste

Skole DM deltagerliste

 


Fredag den 29. oktober 2021:

9.00-16.00      Træning for alle pløjere

Lørdag: 30. oktober 2021:

7.00-8.30        LU pløjere og veteraner ankommer og læsser af på Rokkedahl Landbrug ved grus plads foran halmhusene.

8.00-8.45        Skole DM-dommere - Møde i plovkro

8.15-8.30        Skolerne parkerer traktorer/plove ved deres pløjefelter

8.30-9.00        Fælles morgenkaffe og rundstykker i plovkro for alle

9.00               Åbningsceremoni i plovkroen for alle

9.15               Veteranpløjere - instruktion i plovkroen, herefter afgang til pløjefelter
                      Regeludvalg mødes med overdommer

9.15               LU pløjere – instruktion i hal ved siden af plovkro herefter afgang til pløjefelter

9.30               Skolepløjeteams går til pløjefelterne

9.50-10.05      Skolepløjere - Flækning

10.05-10.30    Skolepløjere - Pause

10.30-12.50    Skolepløjere - Pløjning

10.40-11.00    LU pløjere og Veteranpløjere - Flækning

11.00-11.50    LU pløjere og Veteranpløjere - Pause og frokost

11.30-12.00    Rundvisning på Rokkedahl Landbrug i kyllingehuset

11.50-14.30    LU Pløjere og Veteranpløjere - Pløjning

12.50-13.10    Skolepløjere frokost

13.00-13.30    Rundvisning på Rokkedahl Landbrug i kyllingehuset

13.10-13.40    Skolepløjere mfl. vurdering og forklaring af pløjefelter

13.40-14.45    Skolepløjerne følger LU pløjning

14.45-14.55    Skolepløjere - Overrækkelse af pokaler til vinderhold

14.45             LU Pløjere og Veteranpløjere Marken må forlades, når rødt blinklys slukker. Læsning af materiel.

14.55-15.00    Skolepløjere – tak for i år

15.00-15.30    Rundvisning på Rokkedahl Landbrug i kyllingehuset

16.30             LU pløjere - Offentliggørelse af dagens resultater

16.50             Veteranpløjere – Offentliggørelse af dagens resultater

17.00             Spisning for pløjere og dommere. Tilmelding! 
                     Gæster køber mad i plovkroen

17.30             Møde for pløjere og dommere i plovkroen

18.00             Hyggeligt samvær i plovkroen

Nyheder om pløjning

DM-vinderen i kategorien Vendeplov Senior kvalificerer sig til VM

Jesper Madsen fra Odder turde ikke regne med førstepladsen, men havde en god fornemmelse da pointene tikkende ind under DM i pløjning den 30. november.

Grindsted Landbrugsskole vinder skole-DM i pløjning 2021

Fire glade studerende fra Grindsted Landbrugsskole, indtog lørdag den 30. oktober øverste trin på præmieskamlen ved DM i pløjning 2021.

Vinderen af DM i pløjning kvalificerer sig til VM

Martin Lindberg Velling kvalificerer sig til VM i pløjning 2022, som afholdes i Rusland, efter at have vundet DM-titlen (for femte gang) lørdag den 30.oktober.