Skip to the content

Forsikring til pløjestævner

Her på siden får du overblikket over forsikringer både for pløjere og arrangører.

Stævnedeltagerens forsikringsdækning:

Det er trækkerens og pløjerens ansvar, at traktoren er lovmæssigt forsikret (herunder ansvarsforsikret) i forbindelse med transport og kørsel til og fra stævnet samt kørsel på stævnearealet.

Forsikringspolice skal medbringes og kunne fremvises til stævnerne.

Det anbefales i øvrigt at de tegner en heltidsulykkesforsikring.

LandboUngdoms forsikringsdækning som arrangør:

LandboUngdom har tegnet forsikringer, der dækker i det omfang, at det er arrangøren, der kan gøres ansvarlige for skaden. Der er selvrisiko på skaderne. Selvrisikoens størrelse afhænger af skadetypen.

Tegning af forsikringen skal ske skriftligt. Det er ikke tilstrækkeligt at ringe til LandboUngdom.

For at forsikringen til pløjestævner er gyldig ved afholdelse af pløjestævnet, skal stævnet være godkendt af politiet, tegnet og betalt hos landsorganisationen.

Forsikringsdækningen omfatter følgende:

Ansvarsforsikring:

Sikret på ansvarsforsikringen er: Foreningens medlemmer samt frivillige hjælpere personer i foreningens tjeneste. Forsikringen dækker det erstatningsansvar de sikrede kan ifalde for skade på personer herunder tilskuere, dyr og ting under afvikling af og pløjestævner, hvor foreningen LandboUngdom står som arrangør.

Herunder ansvarsforsikring på:

  • Op til 4 lånte maskiner/køretøjer pr. stævne
  • Hoppeborg og andre oppustelige redskaber

Forsikringen omfatter kørselsuheld for lånt traktor, rendegraver, minilæsser og gummiged. Forsikringen dækker direkte skade på køretøjet i forbindelse med kørsel. Der er selv risiko på skaderne.

Arbejdsskadeforsikring:

Dækning for arbejdsulykker i henhold til lov om sikring mod følger af arbejdsskade. 

Forsikringen omfatter ledere, medlemmer og andre, der hjælper i tilknytning til foreningen, og som medvirker ved forberedelse og gennemførelse af pløjestævner, som foreninger under LandboUngdom står som arrangør af.

Kollektiv heltidsulykkesforsikring:

  • Forsikringen tegnes med subsidiær dækning, således at erstatning kun ydes, såfremt erstatning ikke kan opnås i henhold til Lov om Arbejdsskadeforsikring.
  • Forsikrede er ansatte samt medlemmer af LandboUngdom, som aktivt medvirker ved gennemførelse af stævner. Forsikringen dækker de forsikrede under stævner.

Deltagere i stævnerne (pløjere) er ikke omfattet af forsikringerne, de skal selv forsikre sig. Deltagerne skal have en ansvarsforsikring på køretøjet og bør tegne en heltidsulykkesforsikring.

Pris gældende ved LandboUngdoms stævner 2019

Pløjning: kr. 2099,-

Skulle uheldet være ude, er det vigtig, at beskadigede genstande ikke bortskaffes, inden en forsikringssag er afgjort. Forsikringen vil ofte sende en taksator ud for at besigtige/vurdere skaden. Ved enhver skade rettes henvendelse til LandboUngdoms sekretariat for vejledning og rådgivning omkring skadesanmeldelse.

Bestilling af forsikring

For at bestille forsikring til pløjestævnet, skal du kontakte Hans Jürgen Dethlefsen hos LandboUngdoms sekretariat på hjd@seges.dk eller på adressen: LandboUngdom, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N.

Vejledning til bestilling af forsikring

Arrangør: Navn på LU forening / LU- region
Navn: På modtageren af forsikringsbekræftelsen
Mailadresse: e-mail på modtageren af forsikringsbekræftelsen
Stævnetype: Pløjning eller traktortræk
Dato: Dato for afvikling af stævnet
Tidsrum: Fra og til klokken
Adresse: Hvor stævnet afvikles. Den samme, der er i ansøgningen til politiet
Ansvarlig(e): Navn og tlf. nummer på de(n) ansvarlige på stævnet

 

Nyheder om pløjning

Historisk DM-guld i pløjning

Som den første dansker nogensinde vandt Søren Korsgaard fra Holstebro sit 10. DM, da han var bedst med traktor og vendeplov til LandboUngdoms DM ved Gørlev på Vestsjælland.

Glade drenge fra Bygholm genvinder DM i skolepløjning

Fire elever fra Bygholm Landbrugsskole ved Horsens tog sejren, da LandboUngdom arrangerede DM i skolepløjning ved Gørlev på Vestsjælland.

Dansk pløjer tog sin 5. bronzemedalje ved VM i USA

Konkurrencepløjeren Søren Korsgaard fra Holstebro rejser hjem fra VM i USA med en flot bronzemedalje i kufferten.