Skip to the content

Forsikring til pløjestævner

Her på siden får du overblikket over forsikringer både for pløjere og arrangører.

Stævnedeltagerens forsikringsdækning:

Det er trækkerens og pløjerens ansvar, at traktoren er lovmæssigt forsikret (herunder ansvarsforsikret) i forbindelse med transport og kørsel til og fra stævnet samt kørsel på stævnearealet.

Forsikringspolice skal medbringes og kunne fremvises til stævnerne.

Det anbefales i øvrigt at de tegner en heltidsulykkesforsikring.

LandboUngdoms forsikringsdækning som arrangør:

LandboUngdom har tegnet forsikringer, der dækker i det omfang, at det er arrangøren, der kan gøres ansvarlige for skaden. Der er selvrisiko på skaderne. Selvrisikoens størrelse afhænger af skadetypen.

Tegning af forsikringen skal ske skriftligt. Det er ikke tilstrækkeligt at ringe til LandboUngdom.

For at forsikringen til pløjestævner er gyldig ved afholdelse af pløjestævnet, skal stævnet være godkendt af politiet, tegnet og betalt hos landsorganisationen.

Forsikringsdækningen omfatter følgende:

Ansvarsforsikring:

Sikret på ansvarsforsikringen er: Foreningens medlemmer samt frivillige hjælpere personer i foreningens tjeneste. Forsikringen dækker det erstatningsansvar de sikrede kan ifalde for skade på personer herunder tilskuere, dyr og ting under afvikling af og pløjestævner, hvor foreningen LandboUngdom står som arrangør.

Herunder ansvarsforsikring på:

  • Op til 4 lånte maskiner/køretøjer pr. stævne
  • Hoppeborg og andre oppustelige redskaber

Forsikringen omfatter kørselsuheld for lånt traktor, rendegraver, minilæsser og gummiged. Forsikringen dækker direkte skade på køretøjet i forbindelse med kørsel. Der er selv risiko på skaderne.

Arbejdsskadeforsikring:

Dækning for arbejdsulykker i henhold til lov om sikring mod følger af arbejdsskade. 

Forsikringen omfatter ledere, medlemmer og andre, der hjælper i tilknytning til foreningen, og som medvirker ved forberedelse og gennemførelse af pløjestævner, som foreninger under LandboUngdom står som arrangør af.

Kollektiv heltidsulykkesforsikring:

  • Forsikringen tegnes med subsidiær dækning, således at erstatning kun ydes, såfremt erstatning ikke kan opnås i henhold til Lov om Arbejdsskadeforsikring.
  • Forsikrede er ansatte samt medlemmer af LandboUngdom, som aktivt medvirker ved gennemførelse af stævner. Forsikringen dækker de forsikrede under stævner.

Deltagere i stævnerne (pløjere) er ikke omfattet af forsikringerne, de skal selv forsikre sig. Deltagerne skal have en ansvarsforsikring på køretøjet og bør tegne en heltidsulykkesforsikring.

Pris gældende ved LandboUngdoms stævner 2022

Pløjning: kr. 2099,-

Skulle uheldet være ude, er det vigtig, at beskadigede genstande ikke bortskaffes, inden en forsikringssag er afgjort. Forsikringen vil ofte sende en taksator ud for at besigtige/vurdere skaden. Ved enhver skade rettes henvendelse til LandboUngdoms sekretariat for vejledning og rådgivning omkring skadesanmeldelse.

Bestilling af forsikring

For at bestille forsikring til traktortrækstævnet, skal du udfylde denne blanket, som sendes til medlem@landboungdom.dk senest 1 måned før arrangementet.

Blanketten bruges også til at oprette tilmelding i medlemssystemet og til bestilling af DLR annonce, der kan udløse til tilskud til stævnet. 

 

Nyheder om pløjning

DM-vinderen i kategorien Vendeplov Senior kvalificerer sig til VM

Jesper Madsen fra Odder turde ikke regne med førstepladsen, men havde en god fornemmelse da pointene tikkende ind under DM i pløjning den 30. november.

Grindsted Landbrugsskole vinder skole-DM i pløjning 2021

Fire glade studerende fra Grindsted Landbrugsskole, indtog lørdag den 30. oktober øverste trin på præmieskamlen ved DM i pløjning 2021.

Vinderen af DM i pløjning kvalificerer sig til VM

Martin Lindberg Velling kvalificerer sig til VM i pløjning 2022, som afholdes i Rusland, efter at have vundet DM-titlen (for femte gang) lørdag den 30.oktober.