“Som medlem af LandboUngdom er du med til at forbedre unges vilkår inden for blandt andet landbrug, livet på landet, generationsskifte og fremtidens fødevarer”

Niels Skovgaard, formand

Bedre vilkår for unge på landet

Til at stå i spidsen for det politiske arbejde i LandboUngdom, har vi LandboUngdoms Politiske Udvalg LUPO.

Få politisk indflydelse som medlem af LU. I LandboUngdom vil vi markere os, der hvor det er relevant for vores medlemmer. Det kan f.eks. være følgende: 

  • Unge skal have bedre vilkår, når de ønsker at blive selvstændige. Den høje gennemsnitsalder i landbrugserhvervet gør, at LandboUngdom ofte debatterer generationsskifte i landbrugserhvervet og skattepolitik, der kan hjælpe generationsskiftet på vej.
  • Hvad skal vi spise i fremtiden, og hvordan skal fødevarerne produceres? Med faglighed, samarbejde og dialog sørger vi for, at ungdommens stemme bliver hørt.
politisk indflydelse
politisk indflydelse

Vi vil være de unge på landets talerør

Vi vil samarbejde, vi vil i dialog, og vi råber højt, hvis det er nødvendigt.

LandboUngdom er ikke tilknyttet et bestemt parti eller politisk farve. Vi arbejder udelukkende for bedre vilkår for unge på landet.

Det betyder dog ikke, at der ikke kan indgås samarbejde om politiske emner med de politiske partier og/eller de ungdomspolitiske partier, når det findes relevant og hensigtsmæssigt.

LandboUngdom vil primært markere sig inden for landdistriktspolitik, uddannelsespolitik, transportpolitik (offentlig transport i landdistrikterne), landbrugspolitik og skattepolitik. 

Bliv medlem af LandboUngdom

Få indflydelse på fremtidens landbrug. Deltag i udviklende kurser og aktiviteter sammen med andre unge, der interesserer sig for livet på landet.

Socialt fællesskab

Bliv en del af et unikt fællesskab for unge med interesse i livet på landet. Vi arrangerer hele tiden nye sociale aktiviteter for medlemmer.

Faglige arrangementer

Styrk dit netværk og få ny viden gennem LandboUngdoms kurser. Du får nyttig viden fra eksperter, som kan gøre dig til en bedre landmand.

Annoncer