Søg LU-legat på 10.000 kroner

Har du en god idé eller et spændende projekt, så kan LandboUngdom måske hjælpe dig eller din lokalforening godt på vej økonomisk.

LandboUngdom uddeler hvert år til Årsmødet et legat på kr. 10.000,-, som kan søges af unge på landet. Er det dig eller nogen du kender, der skal have legatet i år?

Målet er at fremme livet på landet, og legatet skal gå til en person, som kan bidrage til udvikling og nye initiativer inden for landbrugserhvervet eller i et landdistrikt. Legatet kan søges af medlemmer af LandboUngdom, såvel som lokalforeninger og regionsråd.

“Vi vil gerne støtte op om gode ideer eller medlemmer, der ønsker at dygtiggøre sig og bidrage til udvikling inden for landbrugserhvervet og landdistrikterne. Der er meget brede rammer for, hvad støtten kan gives til, det kan fx være kulturelle arrangementer i landdistrikterne, der fremmer liv på landet, eller projekter der kan skabe arbejdspladser for unge på landet samt skabe liv i landdistrikterne,” forklarer Mathias Hansen, ledelsesmedlem i LandboUngdom.

Udover de nævnte eksempler kan der ydes støtte til projekter, der:

  • Vedrører udvikling af produkter eller teknologi
  • Der kommer landbrugserhvervet til gode
  • Produktudvikling af lokale fødevarer og afsætning
  • Unge fra trængte familier på landet – til hjælp i forbindelse med uddannelse, studierejser og lignende
  • Udvikling af allerede etablerede landmænd i forbindelse med udvikling af alternative produktionsformer og forskningsprojekter i landbrug og landdistriktsudvikling

Årsmødet 2018 bliver afholdt den 7. april på Gråsten Landbrugsskole.

Hvordan søger du legatet?

Ansøger skal være medlem af LandboUngdom, og ansøgningen skal som minimum indeholde:

  • Navn, adresse, telefonnummer, mail og fødselsdato
  • Oplysninger om medlemskab af LandboUngdom
  • Beskrivelse af projektet.
  • Kort motivation for at søge – og et overblik over hvad skal pengene bruges til

Deadline for at søge legatet er 27. februar – bemærk, at deadline er blevet rykket.

Ansøgning skal sendes til LandboUngdom, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N eller info@landboungdom.dk.

Forrige Er du LU’s nye ledelsesmedlem?

Annoncer

Kontaktoplysninger