Skip to the content

Forsikringer til traktortræk

Her på siden får du overblikket over forsikringer både for trækkere og arrangører.

Stævnedeltagerens forsikringsdækning:

Det er trækkerens ansvar, at traktoren er lovmæssigt forsikret (herunder ansvarsforsikret) i forbindelse med transport og kørsel til og fra stævnet samt kørsel på stævnearealet.

Forsikringspolice skal medbringes og kunne fremvises til stævnerne.

Det anbefales i øvrigt at de tegner en heltidsulykkesforsikring.

LandboUngdoms forsikringsdækning som arrangør:

LandboUngdom har tegnet forsikringer, der dækker i det omfang, at det er arrangøren, der kan gøres ansvarlige for skaden. Der er selvrisiko på skaderne. Selvrisikoens størrelse afhænger af skadetypen.

Tegning af forsikringen skal ske skriftligt. Det er ikke tilstrækkeligt at ringe til LandboUngdom.

For at forsikringen til traktortræk er gyldig ved afholdelse af et traktortræk, skal stævnet være godkendt af politiet, tegnet og betalt hos landsorganisationen.

Ved traktortrækstævner skal der være min. 10 meter fra banen til tilskuerområdet, og tilskuerområder skal være tydeligt afmærket/afgrænset.

Forsikringsdækningen omfatter følgende:

Ansvarsforsikring:

Sikret på ansvarsforsikringen er: Foreningens medlemmer samt frivillige hjælpere og personer i foreningens tjeneste. Forsikringen dækker det erstatningsansvar de sikrede kan ifalde for skade på personer herunder tilskuere, dyr og ting under afvikling af traktortræk, hvor foreningen LandboUngdom står som arrangør.

Herunder ansvarsforsikring på:

  • Op til 4 lånte maskiner/køretøjer pr. stævne
  • Hoppeborg og andre oppustelige redskaber

Forsikringen omfatter kørselsuheld for lånt traktor, rendegraver, minilæsser og gummiged, ikke traktortrækkere. Forsikringen dækker direkte skade på køretøjet i forbindelse med kørsel. Der er selvrisiko på skaderne.

Arbejdsskadeforsikring:

Dækning for arbejdsulykker i henhold til lov om sikring mod følger af arbejdsskade. 

Forsikringen omfatter ledere, medlemmer og andre, der hjælper i tilknytning til foreningen, og som medvirker ved forberedelse og gennemførelse af traktortræk, som foreninger under LandboUngdom står som arrangør af.

Kollektiv heltidsulykkesforsikring:

  • Forsikringen tegnes med subsidiær dækning, således at erstatning kun ydes, såfremt erstatning ikke kan opnås i henhold til Lov om Arbejdsskadeforsikring.
  • Forsikrede er ansatte samt medlemmer af LandboUngdom, som aktivt medvirker ved gennemførelse af stævner. Forsikringen dækker de forsikrede under stævner.

Deltagere i stævnerne (traktortrækkere) er ikke omfattet af forsikringerne, de skal selv forsikre sig. Deltagerne skal have en ansvarsforsikring på køretøjet og bør tegne en heltidsulykkesforsikring.

Pris gældende ved LandboUngdoms stævner 2020

Traktortræk: kr. 3595,- *)

Skulle uheldet være ude, er det vigtig, at beskadigede genstande ikke bortskaffes, inden en forsikringssag er afgjort. Forsikringen vil ofte sende en taksator ud for at besigtige/vurdere skaden. Ved enhver skade rettes henvendelse til LandboUngdoms sekretariat for vejledning og rådgivning omkring skadesanmeldelse.

*) Udover forsikringen opkræves der til hvert stævne også et gebyr på kr. 1800,- plus moms. Beløbet dækker udgifter til uddannelse af dommere til traktortræk samt materialer, dommerne skal bruge ved stævnerne.

Bestilling af forsikring

For at bestille forsikring til traktortrækstævnet, skal du udfylde denne blanket, som sendes til medlem@landboungdom.dk senest 1 måned før arrangementet.

Blanketten bruges også til at oprette tilmelding i medlemssystemet og til bestilling af DLR annonce, der kan udløse til tilskud til stævnet. 

 

Nyheder om traktortræk

Aflysning af DM i traktortræk 2020

DM i traktortræk skulle være afholdt den 5. september på Mors, men LandboUngdom har valgt at aflyse stævnet.

Flot fremmøde og god debat til traktortræk-årsmøde

87 traktortræk-entusiaster fra hele Danmark var søndag den 6. oktober mødt op til traktortræk-årsmøde på Dalum Landbrugsskole.

Video: Mød en af vinderne til DM i traktortræk

Kom med op i førersædet i en traktor til DM i Traktortræk. Vi fulgte Emil Ringberg fra Team El Diablo før og efter han snuppede 1. pladsen i Farmklasse 0 til lørdagens DM i Traktortræk i Brande.