Med 3 foderfabrikker og mere end 10 afdelinger, er Brødr. Ewers A/S repræsenteret med afdelinger i hele Danmark. Med en historisk baggrund i det sønderjyske er Brødr. Ewers A/S naturligt stærk repræsenteret i Syd- og Sønderjylland. Men med afdelinger i Vestjylland, Himmerland, på Fyn og Sjælland er virksomheden så godt som landsdækkende.

Brødr. Ewers A/S er totalleverandør af alle grovvarer og mange følgeprodukter til landbruget. Virksomheden har en årlig omsætning på ca. 2,5. mia kr., hvoraf en årlig foderproduktion på 300.000 tons udgør en væsentlig del.

For at være en attraktiv samhandelspartner for vores kunder og en spændende arbejdsplads for medarbejdere, har Brødr. Ewers A/S udarbejdet en vision og et værdigrundlag for virksomheden.

Vil du vide mere om Brødr. Ewers A/S eller følge med i vores hverdag, så følg os på YouTube og på Facebook

Annoncer

Kontaktoplysninger