Velkommen til Leasing Fyn!

– når gode relationer er vigtige

Vi har beskæftiget os med leasing til dansk landbrug siden 1983. Sparekassen Sjælland-Fyn, Middelfart Sparekasse og Fynske Bank er vores ejere – og til dagligt er vi 57 ansatte, der alle arbejder for at yde den bedste indsats for vores kunder og forhandlere. Vores hovedkontor ligger i Odense – og vores finansieringskonsulenter dækker hele Danmarkskortet.

Du kan lease alle typer af landbrugsmaskiner

Leasing af landbrugsmaskiner er en mulighed, når du skal finansiere dit nye landbrugsudstyr. Vi ved, at landbrugsmaskiner er dyre – både i anskaffelse og vedligeholdelse, og det at drive et moderne landbrug i dag kræver store investeringer. Derfor er det af afgørende betydning for driften, hvordan du vælger at finansiere dine investeringer. Her er leasing et godt alternativ til køb.

Alle typer af landbrugsmaskiner – nyt og brugt – uanset om det gælder leasing af en traktor, en mejetærsker, en gyllevogn, en gødningsspreder, en finsnitter, en kartoffeloptager, en hegnsklipper, en transportvogn eller hvad du nu er ude efter – så kan det leasingfinansieres hos os, når bare investeringen er på mindst 50.000 kr.

Du langtidslejer dig til brugsretten

En leasingaftale med Leasing Fyn betyder, at du langtidslejer det udstyr/driftsmiddel, der er tale om. Det er altså Leasing Fyn der ejer udstyret/driftsmidlet, men du erhverver dig brugsretten til det i hele leasingperioden.

Du vælger leverandør og udstyr

Du kan frit vælge leverandør, og prisen for udstyret/driftsmidlet aftaler du selv med leverandøren. Med en aftale på plads med din leverandør indgår du efterfølgende en leasingaftale med Leasing Fyn.

Du betaler leasingydelser

Når udstyret er leveret og godkendt af dig, betaler vi leverandøren. Vi lægger så at sige pengene ud for dig. Herefter træder leasingaftalen i kraft, og du betaler hver måned, hvert kvartal eller på de tidspunkter af året, hvor det likviditetsmæssigt passer dig bedst, en leasingydelse til Leasing Fyn som betaling for brugsretten til udstyret.

Hvad kan vi tilbyde dig? Vi byder gerne ind med

  • vores faglige ekspertise, når det gælder den rette finansieringsløsning, der er tilpasset dine behov, udstyrets levetid og holdbarhed
  • god indsigt i landbrugsbranchen
  • og så har vi altid fokus på at levere god service, være tilgængelige og fleksible.

Interesseret i at vide mere? – så er det bare at kontakte os på 62 61 20 20 – eller en af vores medarbejdere direkte – dem finder du her

Annoncer

Kontaktoplysninger