LandboUngdom

Afgående LU-formand: Mine 5 største oplevelser

Peter Jørgen Kock har haft en fantastisk tid som formand for LandboUngdom. Her får du højdepunkterne.

Årsmødet den 7. april på Gråsten Landbrugsskole bliver Peter Jørgen Kocks sidste dag som formand for LandboUngdom. Han har valgt ikke at genopstille til posten, da han er blevet headhuntet til jobbet som forsøgsleder hos Agrolab A/S i Middelfart på Fyn.

Er du eller én du kender LandboUngdoms nye formand? Læs mere om årsmødet og hent stillerliste.

I anledning af Peters farvel til formandsposten, har lu.dk bedt ham kigge tilbage på sin tid som formand og udvælge de fem største øjeblikke. De kommer her:

1. VM i pløjning 2015

VM i pløjning i Hjardemål står for mig som en af de største oplevelser, jeg har haft, og det er der flere årsager til. En af årsagerne er, at vi i den daværende landsledelse holdt ledelsesmøde i Hjertemål dagen før pløjestævnet. Og på det ledelsesmøde besluttede resten af ledelsen at konstituere mig som formand, da Svend ønskede at stoppe for at koncentrere sig om sin gård.

Men da vi stod dagen før et af de største event i LU-historien, valgte vi at vente med at offentliggøre mit formandskab til efter pløjestævnet. Så jeg gik rundt til den største event i LU-regi og vidste, jeg skulle være formand, men det kun var ledelsen, der vidste det.

Derudover var VM i pløjning også en helt fantastisk event, der om noget viste, hvad vi kan i LU. Når LU’ere rykker sammen i bussen, kan vi virkelig komme frem og lave events i verdensklasse.

2. Vingstedkursus

Jeg deltog på Vingstedkurset i 2010, det kursus vi i dag kender som LUKSUS. Jeg ved godt, det var før mit formandskab, men jeg er nødt til at nævne det, for den oplevelse er stærkt medvirkende til, at jeg har været så mange år i LU. Dengang varede kurset fra onsdag aften til lørdag. Det var et rigtig godt kursus, hvor blandt andre vores nuværende kontorleder Hans Jørgen underviste.

Kurset bød på mange oplevelser og forskelige teambuilding-øvelser. Jeg husker natteløbet, hvor nogle af posterne var gemt i snedriver, og så sang vi også rigtig meget – det var fantastisk. Nogle af deltagerne fra kurset har jeg stadig tæt kontakt med i dag.    

3. Turen til Holland

I foråret 2016 var vi på udvekslingstur til Holland, hvor vi besøgte vores søsterorganisation Plattenlands Jorgeren Bathmen (PJB). Vi var på mange faglige besøg, og selvom dansk og hollandsk landbrug kan sammenlignes på mange områder, er der også mange områder, hvor vi ikke er ens, så det opstod meget udveksling og gode faglige snakke.

Men den største oplevelse på turen var, at vi cyklede rundt til næsten alle besøgene. På cykler jeg vil betegne som en ”gammel havelåge”, men det var sjovt.

4. Det politiske

I min tid som formand har jeg deltaget i Landbrug & Fødevarers primærbestyrelsesmøder, og det har været givende for LandboUngdom at være med helt tæt på de folk, der udstikker retningen for dansk landbrug. Men det er også en vigtig opgave at sikre, at vi unge bliver hørt, for mange at de beslutninger, der bliver truffet vil påvirke de af vores medlemmer, der enten er blevet selvstændig landmand eller ønsker det i fremtiden.

Det samme gælder møderne i Bruxelles i CEJA-regi. CEJA har medført mange gode snakke med andre unge landmænd i Europa, og det kommer jeg virkelig til at savne.

5. Sammenholdet i LU

Det sammenhold og fællesskab vi har i LU er unikt. Alle hjælper alle hvis, det er nødvendigt. Jeg husker et besøg hos Holbæk-Odsherreds LandboUngdoms traktortræk i efteråret 2016. Jeg nåede kun lige igennem indgangen, og så var der brug for hjælp. Den første time hjalp jeg i indgangen, og senere på dagen kom jeg til at stå og grille pølser med et par LU’ere fra Jylland, der også havde taget turen til Sjælland.

Det var hyggeligt! Jeg har kunnet mærke sammenholdet alle steder i LU, og det har været en stor oplevelse.

Her lidt billeder fra Peters tid i LandboUngdom:

LandboUngdom
LandboUngdom
oplev verden med lu
Forrige Formandskandidat: Mit hjerte banker for LandboUngdom

Annoncer

Kontaktoplysninger