FMC Agricultural Solutions

Om FMC

FMC er en af verdens førende virksomheder inden for forskning og udvikling af plantebeskyttelsesmidler til landbruget. FMC har europæisk forskningscenter i Danmark og beskæftiger ca. 6.500 medarbejdere på verdensplan.

FMCs historie

FMC blev grundlagt af John Bean i 1883 med produktion af stempelsprøjter til skadedyrsbekæmpelse. I 2015 opkøbte FMC Cheminova A/S og i 2017 overtog FMC en stor del af DuPont Crop Protection. FMC har den forskningsbaserede tilgang til udvikling af plantebeskyttelsesmidler. FMC er i dag blandt de fem førende producenter af plantebeskyttelsesmidler.

Forskning og udvikling

European Innovation Center (EIC) er FMCs forskningscenter, som ligger i Hørsholm, Danmark, og er et centralt knudepunkt for forskning og udvikling. Centret er indrettet med laboratorier og væksthuse til udvikling og test af avancerede teknologier, der skal sikre bæredygtige løsninger, højere afgrødekvalitet, større udbytte og bedre beskyttelse af afgrøderne.
Teknologier
FMC fokuserer på udvikling af unikke og patenterede teknologier. Formuleringsteknologien SX® sikrer fuldstændig opløsning af et aktivstof samt hurtig optagelse af aktivstoffet i ukrudtet og lettere rengøring af sprøjtetanken.
Mikrokapselteknologien er udviklet til maksimal beskyttelse af afgrøden (CS). DAM TEC®-teknologien indeholder to optimalt formulerede aktivstoffer i ét produkt.

Biologiske produkter og plant health

Plant health kan oversættes til plantesundhed. Sunde planter opnås ved at holde skadevoldere væk fra planterne samt sikre at planterne er optimalt forsynede med næringsstoffer. FMC udvikler bl.a. sammen med DTU og firmaerne Chr. Hansen og Novozymes biologiske løsninger, der kan holde skadevoldere væk fra planter. Disse biologiske løsninger udvikles ud fra naturens egne bakteriestammer og giver bæredygtige løsninger til sikring af fremtidens fødevareforsyning.
Læs mere om FMC på https://www.fmcagro.dk
Besøg FMCs YouTube kanal og se videoklip fra marken med FMC-ekspert, Michael Petersen Rose

Kendte FMC produkter og brands

Express® 50 SX®

Express® 50 SX® er et letopløseligt minimiddel, der fungerer som blandingspartner i ukrudtsbekæmpelse.

SX®-formuleringen af Express® sikrer fuldstændig opløsning af aktivstoffet i sprøjtevæsken. Det medfører, at ukrudtsplanterne optager store mængder aktivstof, som giver en god og effektiv kontrol – selv under vanskelige forhold. Express® 50 SX® giver effekt på en lang række ukrudtsarter bl.a. korsblomstrede arter, kamille, hanekro, pileurt og hyrdetaske. Express® 50 SX® kan anvendes i alle kornarter med og uden udlæg.
Læs mere om Express® 50 SX®

Novitron® DAM TEC®

Novitron® DAM TEC® er en original to-komponent formulering til bekæmpelse af ukrudt i kartofler og bælgplanter.

Novitron® DAM TEC® er et samformuleret produkt bestående af aclonifen og clomazon. Clomazon er pakket ind i en kapsel, der frigiver aktivstoffet synkront med ukrudtets fremspiring. Novitron® DAM TEC® er effektiv til bekæmpelse af agersnerle, agerstedmoder, alm. brandbæger, burresnerre, bingelurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hvidmelet gåsefod, vellugtende kamille, korsblomstrede planter som raps, sennep, hyrdetaske m.fl., lægejordrøg, enårig rapgræs, skærmvortemælk, sort natskygge, snerlepileurt og vejpileurt. Novitron® DAM TEC® kan anvendes i kartofler, ærter og bønner. Læs mere om Novitron® DAM TEC®

Centium® 36 CS

Centium® 36 CS bekæmper tokimbladet ukrudt i en lang række bredbladede afgrøder bl.a. roer, rødbeder, vinterraps, kartofler, ærter og gulerødder. Derudover er Centium® 36 CS godkendt til mindre anvendelse i en række afgrøder.

Centium® 36 CS er clomazone-formuleret i en effektiv mikrokapsel, som sikrer synkroniseret frigivelse af aktivstoffet i forhold til ukrudtets fremspiring. Centium® 36 CS er effektiv til at bekæmpe fuglegræs, hyrdetaske, burresnerre, ærenpris og tvetand. Centium® 36 CS kan anvendes i bl.a. raps, roer, spinat, kartofler samt en række grøntsagsafgrøder. Læs mere om Centium® 36 CS

Safari® 50 WG

Safari® 50 WG er et ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i bederoer.

Safari® 50 WG er et effektivt minimiddel, der bekæmper vanskelige ukrudtsarter i roer. Safari® sikrer effekt på bl.a. korsblomstret ukrudt, kamille og hundepersille. Læs mere om Safari® 50 WG

Harmony® 50 SX®

Harmony® 50 SX® er en vigtig blandingspartner til ukrudtsbekæmpelse i majs.

Harmony® 50 SX® anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs. Med 5,6 g/ha Harmony® 50 SX® sikres effekten mod fuglegræs (alm.), hanekro, hyrdetaske og spildraps. Effekten af det samlede program imod pileurt, sikres også ved at anvende Harmony® 50 SX®. Læs mere om Harmony® 50 SX®

Avaunt® 150 EC

Avaunt® 150 EC repræsenterer en ny generation af insektmidler med en unik virkemåde til bekæmpelse af glimmerbøsser.

Avaunt® bekæmper glimmerbøsser i raps. Avaunt® bekæmper også pyrethroid resistente glimmerbøsser i raps og er derfor et vigtigt produkt især de år, hvor der er store problemer med glimmerbøsser. Avaunt® er godkendt til mindre anvendelse i bekæmpelsen af stankelbenslarver i efteråret.
Læs mere om Avaunt® 150 EC 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Annoncer