LandboUngdom

Fremtidens liv på landet til debat

Familielandbruget arrangerer i samarbejde med LandboUngdom og Tænketanken Frej henover sommeren workshops for at få konkrete ideer til at skabe en bæredygtig fremtid på landet.

Hvordan skaber vi en bæredygtig fremtid på landet? Dét store spørgsmål har Familielandbruget sat sig for at finde svar på, og har hevet fat i LandboUngdom og Tænketanken Frej for at få hjælp. Selvom det kan lyde som et ukonkret spørgsmål, er det konkrete ideer, der skal på bordet. Derfor bliver der henover sommeren arrangeret fire workshop fordelt udover hele landet, hvor deltagerne er inviteret til debat og idéudvikling.

Den ene af workshopsene foregår i Aars i Nordjylland, og det er en blandet landhandel af landbeboere, der er mødt frem. Der er alle alders[1]grupper fra de unge LU’ere til dem med grå hårstrå henover isserne. Der er selvstændige landmænd, biavlere og dem, der ønsker at flytte på landet, men stadig bor i byen.

Diversiteten er netop én af kerneingredienserne i workshopsene, forklarer formand for Familielandbruget, Lone Andersen: ”Hvis vi bare sad sammen med de samme mennesker, som vi plejer, med de samme holdninger og synspunkter, ville debatten ikke blive farverig nok, og vi ville ikke komme omkring alle de problemstillinger og ideer, som vi gerne vil,” siger hun.

Da deltagerne ankommer til workshoppen, bliver de i døren mødt af LU-formand Niels Skovgaard og en repræsentant fra Tænketanken Frej. De to organisationer står for at arrangere og styre workshopperne, og det er langt fra tilfældigt, at Familielandbruget har inddraget to unge aktører:
”Vi er forandringsparate og vil gerne flytte os, men vi skal vide, hvor vi skal flyttes os hen. Derfor er vi super glade for, at LU og Frej vil hjælpe os på den her rejse. Det er jo alt afgørende, at I som unge mennesker er med til at fortælle, hvad jeres ønsker er, for vi skal jo derhen, hvor I ønsker, vi skal hen.”

Så det er en win-win situation for alle parter, forklare LU-formand Niels Skovgaard:
”At være en del af det her projekt styrker LandboUngdoms politiske profil, for den unge stemme bliver hørt i det her forum. Vi er med til at præge en dagsorden.”

LandboUngdom

“Ikke bare det samme som vi plejer at gøre”
Konceptet i workshoppen er, at deltagerne først brainstormer sig frem til gode ideer, hvorefter de bedste udvælges og arbejdes videre med. Gode ideer kan som bekendt ikke uden videre stampes op af jorden. Derfor starter workshoppen ud med at ruske op i nervebanerne med et oplæg af filmproducent Peter Aalbæk. Valget af oplægsholder er måske ikke så skørt, som det umiddelbart kan lyde. For udover at producere film har Peter Aalbæk, som han selv siger det, brugt de seneste ni år og alle hans penge på at opbygge en økolandsby.

Da oplægget har bragt inspiration frem hos nogle og panderynker hos andre, bliver deltagerne delt ind i tre forskellige grupper, der arbejder med tre forskellige emner: Klima, biodiversitet og natur, fremtidens landbrugere og beboere på landet og til sidst generationsskifte og økonomi.

I den første gruppe sidder LU’er Stine Bøllingtoft fra Nordvest Fyns LandboUngdom, og netop workshop-formatet tiltaler hende: ”Det er ikke bare det samme, som vi plejer at gøre. Vi får det i hænderne og tænker sammen, mens vi arbejder med nogle af de problemstillinger, der er i landbruget,” siger hun.

Mens snakken går blandt grupperne, bliver deres ideer både hjulpet på vej og udfordret af Frejs repræsentanter og LandboUngdoms formand, der cirkulerer rundt mellem bordene for at hjælpe debatterne på vej. Ideen til at lave en workshop med ideer og debat udsprang fra et bestyrelsesmøde i en lokalforening i Familielandbruget. Bestyrelsen var enige om, at det var på tide, at de prøvede noget nyt.

Tankerne faldt på en workshop, da formanden for Familielandbruget, Lone Andersen, tidligere havde været på en vellykket workshop arrangeret af Tænketanken Frej:
”Så det er lige præcis den model, vi bruger nu. Det er konkret, og vi skal ende med et resultat. Her er vi tvunget til at sige: Hvem skal gøre det, og hvordan skal det gøres?”

Netop de spørgsmål bliver diskuteret til sidst på workshoppen i Aars, da de bedste ideer bliver præsenteret i plenum. Ideernes rejse slutter dog ikke i Aars, når deltagerne går hjem. Når alle workshopperne er afsluttet i slutningen af sommeren, samler Tænketanken Frej, LandboUngdom og Familielandbruget de bedste ideer og bringer dem videre:
”Vi kigger helt konkret på, hvilke ideer og problemstillinger vi kan gøre noget ved lige nu. Hvad kan vi gøre på sigt, og hvem skal vi gøre det sammen med. Målet er, at vi kan fremlægge det på vores årsmøde i oktober og så arbejde videre med det politisk,” siger Lone Andersen.

 

HVAD ER TÆNKETANKEN FREJ?
Frej er en ung tænketank, der blev oprettet i 2016 af studenterforeningen Tværfagligt Fødevare[1]forum på Københavns Universitet. Tænketanken arbejder for, at Fødevaredanmark bliver stadigt mere bære[1]dygtigt og for at bygge bro mellem bo og land. Frej består af et sekretari[1]at og 70 frivillige i alderen 20-30 år.

Forrige DM i pløjning bliver med tilskuere

Annoncer

Kontaktoplysninger