LandboUngdom støtter op om natur- og landbrugsudspil

Med et milliardbeløb vil staten være i stand til at kickstarte jordfordelingen i Danmark, så lavtliggende jord bliver taget ud af produktion og omdannet til naturområder, og lodsejere kan overtage mere effektiv jord til landbrug andetsteds.

Således lyder et nyt fælles udspil fra Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening, som lægger op til, at udledningen af CO2 i dansk landbrug vil kunne sænkes med 10 procent, hvis forslaget gennemføres, og staten skruer op for jordfordelingen.

“Forslaget er rigtig godt, og det er en kæmpe fordel, at de to parter er nået til enighed. For når vi er flere om samme sag, står vi stærkere, og muligheden åbner for, at vi kan skabe flere alliancer fremadrettet,” siger Frank Keinicke Nielsen, der er formand for LandboUngdoms Politiske Udvalg.

Frank Keinicke Nielsen ser positivt på, at de to organisationer har fundet fælles ståsted om miljøet og fortæller:

“LandboUngdom gerne vil være behjælpelige med forslag til, hvordan det nye udspil kan føres ud i livet i praksis, og sikre at det kommer fremtidens landmænd til gavn. Vi vil bruge den næste tid på at se på, hvordan man konkret kan gøre privat jordfordeling nemmere og billigere.”

Plads til forbedringer

Men selvom LandboUngdom støtter op om det fælles udspill, er der også plads til forbedringer. For der skal ligeledes ske effektivisering inden for privat jordfordeling, hvor jordfordelingssager ofte kan tage flere år og være omkostningsfulde, da lodsejere må betale af egen lomme.

“Vi mener, at det skal være nemmere og billigere at lave jordfordelinger privat. Det er ren fornuft, da både lodsejere og miljøet kan drage nytte af jordfordelingen, så afstanden mellem jordstykkerne forkortes, og landmændene slipper for at køre forbi hinanden på landevejene,” siger han.

Frank Keinicke Nielsen mener desuden, at det nuværende udspil om jordfordeling kommer til at have effekt enkelte steder i landet, men at den private jordfordeling vil være til fordel for alle. Her sparer landmændene både transportudgifter og tid på vejen. Og bliver til mindre gene for andre trafikanter.

Læs mere om det fælles udspil fra Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening på faellesloesninger.dk

Fakta om LandboUngdoms Politiske Udvalg
LandboUngdoms Politiske Udvalg har eksisteret i snart to år, og medlemmerne er blevet valgt på årsmødet. Formålet med udvalget er at skærpe LandboUngdoms politiske profil og forbedre vilkårene for unge på landet i Danmark.z

Forrige LandboUngdom har knækket medlemskurven

Annoncer

Kontaktoplysninger