LandboUngdom

Nyt nordisk netværk for unge på landet

Flere organisationer for unge mennesker på landet i Norden er gået sammen om at skabe et nyt fælles netværk kaldet Nordic Young Farmers Association.

På tværs af de nordiske lande slår unge landmand og andre unge mennesker på landet kræfterne sammen. Seks nordiske organisationer for unge på landet har i fællesskab oprettet et nyt nordisk netværk, som hedder Nordic Young Farmers Association (NYFA).

NYFA er oprettet i januar 2020, og landene er nu klar til at melde samarbejdet ud. NYFA har til
formål at skabe et stærkere bånd mellem organisationer for unge på landet i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.

Gennem NYFA vil unge landmænd og andre unge på landet i de fem nordiske lande nu være repræsenteret i én sammenslutning. Det betyder, at det bliver nemmere for medlemsorganisationerne at italesætte forskellige problemstillinger, som går igen på tværs af landegrænserne.

“I stedet for at organisationerne hver for sig skal arbejde for at ændre et problem, kan vi i NYFA med fælles front slå et større slag for at finde en løsning. I løbet af det næste år vil vi fokusere på arbejdssikkerhed for unge i landbruget,” siger Thorbjørn Koefoed, formand for LandboUngdom.

LandboUngdom starter med formandsskab

Formandskabet i NYFA går på skift mellem medlemsorganisationerne, der skal varetage formandskabet i ét år ad gangen. I 2020 er LandboUngdom formand for NYFA.

LandboUngdom har 4.000 medlemmer fordelt på 46 lokalforeninger i hele Danmark.

Fremadrettet vil NYFA afholde to årlige møder, hvoraf det ene vil være et internt møde i netværket. Det andet møde vil foregå sammen med Nordens Bondeorganisationers Centralråd (NBC), hvor NYFA vil have mulighed for at italesætte fælles problemer eller holdninger på vegne af netværkets medlemmer.

NYFA består af følgende organisationer:

LandboUngdom (dansk), Norges bygdeungdomslag (norsk), Lantbrukarnas riksförbund (svensk), Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (svensk), Maa ja metsätaloustuottajain keskusliitto (finsk) og Samtök ungra bænda (islandsk).

Forrige Jonas fra LU giver ministeren klima-anbefalinger

Annoncer

Kontaktoplysninger