Pressemeddelelse: Der er brug for gode, stabile og langsigtede rammer

I LandboUngdom er der tillid til, at parterne kan forhandle sig frem til en langsigtet løsning, der både fremmer den grønne omstilling, og gør det attraktivt at drive landbrug i Danmark.

Onsdag blev den længe ventede Svarer-rapport fremlagt, og i LandboUngdom ser man frem til klarhed omkring rammevilkårene for fremtiden.

”Unge landmænd vil være frontløbere i forhold til at skabe en bæredygtig fremtid, og vi tror på, at vi kan skabe en god balance mellem at gøre det attraktivt at drive landbrug i Danmark og samtidig være førende på den grønne omstilling,” siger Niels Skovgaard, formand i LandboUngdom.

 

Netop balancen er basis for at finde den stærkeste løsning, der gør det muligt at være foregangsland for grønne fødevarer og bæredygtige løsninger.

”For næste generation er det vigtigt, at vi med en CO2-afgift skaber nogle gode, stabile og langsigtede rammer for at kunne bidrage til den grønne omstilling. Når vi investerer millionbeløb i at gøre os førende og mere bæredygtige, er det ofte ud fra et 10-30-årigt perspektiv. Derfor skal rammerne også være langsigtede,” siger Niels Skovgaard.

Selvom det bliver en svær proces inden treparten når frem til en endelig model, er der i LandboUngdom tillid til, at der vil findes en god løsning.

”Jeg tror på, og har tillid til, at parterne kan forhandle sig frem til en god løsning, hvor der er plads og økonomisk råderum til, at landbruget og de individuelle landmænd kan prioritere den grønne omstilling og indføre nye tiltag, der gavner det fælles bedste,” siger Niels Skovgaard.

Forrige Årsmøde 2023: Frugten af et års demokratisk arbejde

Annoncer

Kontaktoplysninger