LandboUngdom udtaget til ekstern revision

LandboUngdom er udtrukket til ekstern revision af Dansk Ungdoms Fællesråd. Som en del af denne revision vil en del af vores medlemmer blive kontaktet af PWC, der står for revisionen. Formålet er at bekræfte, at det reelle medlemstal stemmer med det registrerede medlemstal. 

Sådan foregår revisionen
PWC udvælger tilfældigt et udsnit af vores medlemmer til en stikprøvekontrol. De sender en mail til disse medlemmer og beder dem bekræfte, at de var medlem af LandboUngdom i 2022. Svarer medlemmet ikke inden for rimelig tid, vil de også blive kontaktet pr. telefon. 

Det skal du gøre

Alle medlemmer af LandboUngdom

Hold øje med din mail-indbakke. Hvis du er udtrukket til kontrollen, får du i uge 25/26 en mail fra PWC. Tjek også din spam, da mailen kan lande der ved en fejl. 

Dig, der har fået mail fra PWC

Hvis du har fået en mail fra PWC, er du med i puljen af medlemmer, der indgår i kontrolgruppen. Du skal følge instruktionerne i mailen og besvare det medsendte spørgeskema.

Hjælp LandboUngdom og svar hurtigst muligt.

Annoncer