LandboUngdom

Jonas fra LU giver ministeren klima-anbefalinger

Som medlem af Ungeklimarådet var Jonas Ellitsgaard Jensen fra LandboUngdom med til at overrække en liste med klima-anbefalinger til klimaminister Dan Jørgensen.

Som formand for LandboUngdoms Politiske Udvalg (LUPU) går Jonas Ellitsgaard Jensen fra Nordjylland ofte forrest, når LandboUngdom skal trænge igennem på den politiske scene. Og den 10. marts var Jonas helt fremme i spotlightet, da han sammen med Ungeklimarådet overrakte en liste med anbefalinger om løsninger på klimaområdet til klimaminister Dan Jørgensen.

Som det ses på billedet øverst i artiklen, var Jonas helt tæt på magten. Og det var fedt.

”Det var en rigtig god oplevelse. Jeg synes, vi har et stærkt råd, der arbejder enormt seriøst med tingene,” fortæller Jonas Ellitsgaard Jensen og fortsætter:

”Jeg elsker at være med til at tage beslutninger, men også samtidig få viden omkring, hvorfor nogle ting er som de er. Alting er ikke sort og hvidt, og der er altid flere sider af en sag – og flere ting, der skal tages bestik af, inden man træffer en beslutning om, hvilken vej vi skal gå. Jeg har fået et godt indblik i, hvordan det fungerer i politik og i embedsværket, som er meget givtigt i forhold til vores arbejde i LUPU.”

Ungeklimarådet består af 13 unge i alderen 18-29 år med vidt forskellige baggrunde. Formålet med rådet er at nytænke den danske klimapolitik og sparre med energi-, forsynings- og klimaministeren omkring mulige løsninger på klimafronten.

Ministeren tog godt imod anbefalinger

Anbefalingerne fra Ungeklimarådet (som du kan dykke ned i her) indeholder naturligvis flere punkter – ifølge Jonas Ellitsgaard Jensen er de to vigtigste anbefalinger omkring fødevarer og cirkulær økonomi.

”Vi producere jo verdens bedste fødevarer, og vores anbefalinger drejer sig netop om at fremme disse sunde fødevarer og gøre kosten mindre CO2-belastende. Og gøre de CO2-belastende varer mindre tilgængelig for vores forbrugere,” siger Jonas Ellitsgaard Jensen og uddyber omkring cirkulær økonomi:

”Vi kender jo allerede tankegangen i landbruget med at bruge restprodukter som fodermidler eller kører anden generationsbiomasse som dybstrøelse og gylle igennem et biogasanlæg og få biogas ud af det. Den her tankegang arbejder vi med at få rundt i flere sektorer som for eksempel byggebranchen. Vi skal genanvende mere og forbruge mindre nyt i fremtiden.”

Hvordan synes du, klimaministeren tog imod jeres anbefalinger?

”Jeg synes, han tog godt imod dem, han lyttede rigtigt meget. Han kom med nogle gode svar på den efterfølgende debat, som jeg personligt godt kunne lide. Det drejede sig om, at vi skulle have hele samfundet med, hvis vi skal løse opgaven, og her fik vi ros for at bringe debatten i samfundet ned på et reelt stykke papir, som han kunne bruge i fremtiden,” siger Jonas Ellitsgaard Jensen.

Stærkt bagland og jord under neglene

28-årige Jonas Ellitsgaard Jensen arbejder til daglig hos en grisebonde, og det er blandt andet den praktiske erfaring, han tager med ind i Ungeklimarådet.

”Som en af de få i rådet har jeg været ude og få jord under neglene, og jeg kan byde ind med en masse praktisk erfaring ude fra erhvervslivet. Jeg ved, ting tager tid. Især at flytte de mennesker, som står i orkanens øje. Jeg ved, at vi skal lave store ændringer i vores måde at producere og forbruge blandt andet fødevarer i fremtiden, ” siger Jonas Ellitsgaard Jensen.

I Ungeklimarådet taler Jonas ikke bare på egne vegne – han repræsenterer hele LandboUngdom, hvor han har været medlem i 12 år.

”Jeg har jo et fantastisk bagland, som jeg ved står bag mig, når jeg taler på vores vegne. Jeg føler mig meget privilegeret at få lov til at repræsentere Landboungdom i dette råd,” siger Jonas Ellitsgaard Jensen.

”Jeg ved, LandboUngdom er en dynamisk forening med mange holdninger og meninger, og min opgave er at få det kogt sammen, så alle bliver hørt.”

Følg med i Ungeklimarådets arbejde på deres Facebook-side.

Ungeklimarådet møder ministeren

Forrige Video: Martskursus var en stor succes

Annoncer