Landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup

samarbejdspartnere i LandboUngdom

Rådgivning

Landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup A/S yder en professionel og faglig stærk rådgivning indenfor erhvervelse af landbrugsejendomme og jordomlægninger mellem landbrugsejendomme. Vores rådgivning tager udgangspunkt i den enkelte landmands situation og vil udfærdiger de nødvendige erhvervelses-og dispensationsansøgninger til myndighederne herunder landbrugsstyrelsen. 

Udstykning 

Vi foretager opmålinger og sagsbehandling indenfor alle typer af matrikulære sager herunder arealoverførsler mellem landbrugsejendomme og udstykninger af nedlagte landbrugsejendomme. 

Ejendoms- og oversigtskort 

Vi udfærdiger ejendoms- og oversigtskort over landbrugsejendomme. Kortene kan bestilles direkte via hjemmesiden “kort.landplan.dk”. Kortene udfærdiges fra dag til dag og leveres enten digitalt til udskrift på egen printer eller tilsendes som almindelig kort på papir. 

www.landplan.dk

 

Annoncer