Vi arbejder med regler, dommerkurser og stævner

Vil du være med til at udvikle fremtidens traktortrækstævner? Så er traktortrækudvalget helt sikkert noget for dig. I traktortrækudvalget arbejder vi med:

Læs mere om regler, stævner og meget mere i vores værktøjskasse

En gang om året afholder vi et årsmøde med trækkere, dommere og arrangører af traktortrækstævner. Her diskuterer og beslutter vi, hvordan vi kan udvikle Traktortræk i LandboUngdom. 

Læs referater fra møder i landstraktortrækudvalget her.

Kontakt Landstraktortrækudvalget

Tobias Sloth Larsen

Formand for Lands-traktortrækudvalget

Peter Borup Andersen

Ansvar for dommere og indkøb af materialer

Anders Kudsk Dalsgaard

Hovedbestyrelses-medlem

Lene Mouritsen Møller

Sekretær

Jeppe Foged

Ansvarlig for indkøb af materialer

Theis Juul Jensen

Ansvarlig for DM og stævner

Rene Andersen

Ansvarlig for dommere

Erik Nielsen

Ansvarlig for regler

Kom med i fællesskabet

Skal du være LU'er?

LandboUngdom er mødestedet for unge på landet. Vi skaber aktivitet, udvikling og en tro på fremtiden på landet.

Du får venner for livet, et stærkt netværk og sjove oplevelser. Gennem vores kurser og aktiviteter har du hele tiden mulighed for at opnå ny viden.

Et medlemskab koster kun 300 kr. om året. 

Annoncer