Brev til politikerne: Højere arveafgift er skidt for unge landmænd

LandboUngdoms Politiske Udvalg (LUPU) har 31. oktober sendt et åbent brev til parterne i finanslovsforhandlingerne for 2020. Her kan du læse brevet: 

__________________________

Som formand for LandboUngdoms Politiske Udvalg ærgrer det mig, at regeringen vil hæve arveafgiften fra de nuværende 6 % til 15 % igen. Det vil have store konsekvenser, da mange af de familiehandler, som netop nu skulle til at ske på baggrund af den sænkede afgift, kan risikere at gå i vasken. Derfor vil jeg indtrængende opfordre jer til, at I som ansvarlige politikere, der vil både landmænd og landdistrikterne det godt, som minimum lader arveafgiften være på det nuværende niveau; eller helt fjerner den.

Vi er – som unge landmænd – udfordret på flere områder i forhold til at overtage de landbrugsvirksomheder, der inden for de næste 10 år skal ejerskiftes. Vi skal både have styr på ledelse, miljø, klima, dyrevelfærd og ikke mindst økonomien, som skal hænge sammen i enhver virksomhed. Alligevel er mange unge klar til at tage fat, men vi er udfordret af at kunne skaffe de sidste penge, som skal til for at overtage virksomhederne., Hvis I hæver arveafgiften, gør I situationen mere vanskelig for os unge.

Og det er især tinglysningsafgiften, som i dag er på 0,6 % af den samlede købesum, der er en udfordring. Det er penge, som vi unge skal ud at finansiere, men aldrig får et afkast af. Og pengene er væk den dag, vores navn står på skødet.

Men jeg vil også opfordre regeringen til at få vedtaget den pantebrevmodel, som ligger klar. Den er fuldt finansieret og vil bidrage til, at vi kan få sat skub i de generationsskifter, som vil kunne fremtidssikre fødevareerhvervet i Danmark.

LandboUngdom kommer med dette opråb, fordi det er nødvendigt. Der er et stort behov for generationsskifte i landbruget., og SEGES’ tal viser, at 12-14.000 landbrugsvirksomheder skal ejerskiftes inden 2030. Vi minder i alt stilfærdighed om, at gode vilkår ikke kun er til gavn for landbruget. Når landbruget har det godt, så har følgeindustrierne det også godt.

Hvis den unge generation kommer til, vil der blive investeret på ny i virksomhederne, hvor klima og dyrevelfærd kommer til at stå højt på dagsorden. Det vil sikre arbejdspladser i landdistrikterne, som er enormt vigtigt for, at vi har et sammenhængende Danmark med vækst og muligheder.

Samtidig vil det give råvarer til vores andelsvirksomheder, der vil give eksportindtægter til vores fælles kasse. De eksportindtægter kan veksles til velfærdskrone, der kan finansier vores daginstitutioner, hospitaler og skoler. Det vil unge landmænd gerne bidrage til. Og derfor er det altafgørende, at I ikke gør det sværere for næste generation med en højere arveafgift.

 

Med venlig hilsen

Jonas E. Jensen

Formand for LandboUngdoms Politiske Udvalg

jonas.980@hotmail.com, 27 57 82 63

 

Bland dig i debatten på LandboUngdoms Facebook-side.

Forrige Historisk DM-guld i pløjning

Annoncer

Kontaktoplysninger