LandboUngdom

Fokus på ledelse, rekruttering og fastholdelse af ansatte i landbruget

LandboUngdom Region Århus satte fokus på praksisnær ledelse, rekruttering og fastholdelse af ansatte i landbruget, da de afholdt temaaften.

Der var stor tilfredshed blandt deltagerne efter temaaftenen, hvor LandboUngdoms medlemmer blev præsenteret for oplæg om ledelse, rekruttering og fastholdelse af ansatte i landbruget.

“Vi havde tre spændende oplæg, som gav stof til eftertanke og ideer til, hvordan vi kan sælge os selv, når vi søger job, eller når vi skal være med til at ansætte medarbejdere på bedrifter, vi arbejder på,” fortæller deltager Kristian Alexandersen, som ved temaaftenen selv var jobsøgende.

Man skal sælge sig selv

Britt Lützhøft Rønberg, ledelses- og rekrutteringsrådgiver ved LMO, gav gode råd til deltagerne om, hvordan de kan sælge sig selv og deres kompetencer i deres jobopslag.

“Det er vigtigt, at I breder jeres kompetencer ud, så arbejdsgiverne kan se, hvad I kan. Når I kommer til samtale, så fortæl om, hvad der motiverer jer ved et arbejde, og hvilke kompetencer I gerne vil udvikle via jobbet. Det giver arbejdsgiver et billede af, hvem I er, og hvad I vil bidrage med,” fortalte Britt Lützhøft Rønberg blandt andet.

Britt lagde samtidig vægt på, at arbejdsgiverne gerne vil have engagerede og motiverede ansatte, som også kan stille krav til udvikling af personlige og faglige kompetencer – og som ikke kun tænker på løn.

“Britts indlæg gav mig inputs til at finde ud af, hvilke krav og muligheder jeg har for at sikre mig personlig udvikling i et kommende job,” fortæller Kristian Alexandersen, der er blevet færdig som agrarøkonom.

Erfaringer fra virkeligheden

Tidligere mælkeproducent Claus Hansen var også oplægsholder, og han fortalte om, hvordan hans karriere som landmand udviklede sig fra at etablere sig som selvstændig til at sælge sin gård og få en ny tilværelse som lagermand i lokal maskinforretning, der passer til ham og familien.

“Claus’ indlæg var rigtig spændende i forhold til overvejelser om at blive selvstændig, at der altid er en udvej, og at man godt kan komme hel ud på den anden side. Det er er en proces at komme igennem, samt det personlige overskud, der gjorde, at han trods en presset økonomi stadig var en god leder for sine ansatte,” fortæller Kristian.

Claus fortalte om sine erfaringer med at fastholde og motivere sine ansatte, som han havde i flere år, og som ofte kom tilbage til bedriften efter skoleophold.

“Vi gjorde meget ud af at involvere vores ansatte i bedriftens opgaver og udfordringer, så de kunne passe bedriften alene, når jeg ikke var på bedriften. Derudover tilbød vi, at de kunne komme med i erfagrupper, workshops og sociale arrangementer. Ros dine ansatte og hinanden. Det er vigtigt at kunne give ros, når de ansatte gør deres arbejde godt og gør en ekstra indsats, så de ansatte ved, at man som arbejdsgiver sætter pris på deres indsats,” fortalte Claus Hansen.

Jobportal for jobsøgere og arbejdsgivere

Christina Libach Bentzen præsenterede på temaaftenen jobportalen Jobstafet.dk og gav gode tips til, hvordan jobsøgere og arbejdsgivere/ledere laver gode opslag på Jobstafet.dk, så de sælger sig selv bedst muligt.

“Både jobsøgere og arbejdsgivere skal være opmærksom på, hvilke job de søger og tilbyder. Arbejdsgivere kan med fordel inddrage deres nuværende ansatte, når de skal lave et stillingsopslag, så de søger de kompetencer, der mangler i teamet for at optimere det mest muligt. I stillingsopslag kan arbejdsgiver også beskrive de sociale aktiviteter og personalegoder, han tilbyder,” fortalte Christina Libach Bentzen.

Medlemmer af LandboUngdom kan på jobstafet.dk gratis få gode tips til CV og gennemlæsning af jobansøgninger. Se flere medlemsfordele.

Forrige Danske pløjere klar til Nordisk Mesterskab på hjemmebane

Annoncer

Kontaktoplysninger