LandboUngdom

Formand: Hektisk, spændende og en stor ære

Thorbjørn Koefoed gør status over 2018 i LandboUngdom. Et begivenhedsrigt år for formanden, der blev til posten i april.

2018 har været noget mere hektisk, end Thorbjørn Koefoed havde forestillet sig for et år siden. Dengang var han ”kun” næstformand i LandboUngdom, og han skulle i 2018 have mere og mere ansvar på faderens svinebedrift ved Åkirkeby på Bornholm.

Men kort tid før LandboUngdoms årsmøde meddelte formand Peter Kock, at han var blevet tilbudt et job, han ikke kunne afslå og derfor ikke genopstillede til posten som LandboUngdoms formand.

Thorbjørn Koefoed stillede op til posten som formand og blev valgt uden modkandidat. Derfra har der været fart på.

”Det har været utrolig spændende, givtigt og dejligt. Det har også været en stor en ære. Og så har det været meget hektisk,” siger Thorbjørn Koefoed, der modsat sin forgænger er deltidsformand.

”Der har været mange ting, der skulle gå op i en højere enhed, og jeg troede ærligt talt, at det havde været nemmere at få tingene til at flaske sig. Det er en svær balancegang, når man er deltidsformand, for jeg brænder jo både for LU og for mit arbejde. Men det er gået bedre og bedre, og i løbet af efteråret synes jeg, jeg har fundet den rigtige balance.” 

Godt år for LandboUngdom

LandboUngdom er i disse år inde i en forvandling på baggrund af arbejdet med Strategi 2022, og 2018 har været et rigtig godt år for organisationen. Det endelig medlemstal kan først opgøres den 31. december, men LandboUngdom er cirka 600 flere medlemmer nu end på samme tidspunkt sidste år. Og medlemstallet nærmer sig 4.000.

“Det er simpelthen så fedt, at det hårde og målrettede arbejde giver pote,” siger Thorbjørn Koefoed og fortsætter.

”Æren tilfalder alle de mange frivillige, der hver eneste dag sørger for, at vores lokalforeninger er gode fællesskaber med spændende aktiviteter. Der bliver gjort et kæmpe stykke frivilligt arbejde.”

LandboUngdom har i 2018 også haft fokus på det politiske arbejde, og mange års kamp gav pote, da de nye vilkår for sælgerpantebreve blev en del af finansloven.

”LandboUngdom ønsker en skarp politisk profil, og vi vil være talerør for unge på landet. Vi holder ikke med noget parti, og vi samarbejder med dem, der er med på at forbedre vilkårene for unge på landet,” siger Thorbjørn Koefoed.

Vigtige opgaver i 2019

Bare fordi 2018 har været et godt år, betyder det ikke, at foden skal lettes fra gaspedalen. LandboUngdom skal fortsat give den fuld gas, fortæller formanden.

”Vi har fået mange nye medlemmer i 2018, og de skal selvfølgelig fastholdes i det kommende år. Og vi skal få endnu flere nye. Vi skal formå at aktivere de nye medlemmer – få dem til at komme til aktiviteterne, give dem ansvar i foreningen og være åbne over for deres inputs. LandboUngdom er et fantastisk fællesskab, og det skal alle medlemmer mærke,” afslutter Thorbjørn Koefoed.

Forrige 7 kendetegn ved fremtidens landmand

Annoncer

Kontaktoplysninger