LandboUngdom går ind i indsatsen for at hjælpe ukrainere i arbejde

Som følge af verdenssituationen sætter Jobstafet, som ejes af LandboUngdom, ind for at yde en ekstra indsat for at hjælpe ukrainere på flugt i arbejde. Jobstafet.dk er landbrugets største jobportal. De specialiserer sig i at forbinde jobsøgende med danske virksomheder i landbruget, og den styrke bliver nu tilbudt ukrainske flygtninge i Danmark.

Mere end 10.000 ukrainske flygtninge har ansøgt om opholdstilladelse i Danmark

Krigen i Ukraine er uden fortilfælde og har på kort tid skabt dramatiske ændringer i Europa. Én af de direkte konsekvenser er, at millioner ukrainere flygter fra deres krigshærgede land til sikre lande. De omkringliggende nabolande er de første stationer og herfra arbejder de europæiske lande tæt sammen om at hjælpe flygtningene videre. Særloven, som også kaldes ukrainerloven, trådte i kraft den 17. marts. Loven har til hensigt at give ukrainske flygtninge mulighed for hurtigt at kunne opholde sig lovligt, arbejde og gå i skole i Danmark. Allerede nu har godt 10.000 ukrainere påbegyndt en ansøgning om opholdstilladelse i Danmark og godt 300 ukrainske flygtninge har allerede fået opholdstilladelse i Danmark efter særloven.

At blive en del af en social hverdag i et nyt land, har stor positiv effekt på både flygtningenes psykisk velbefindende og på eventuel længere sigt, såfremt flygtningene ønsker at forblive i Danmark. Derfor går danske myndigheder og virksomheders indsatser hånd i hånd med tilbud om skolegang til børn og jobtilbud til voksne.

Jobstafet.dk kan forbinde ukrainske flygtninge med job i landbruget

Allerede nu er flere hundrede ukrainske medarbejdere beskæftiget i danske landbrugsvirksomheder og med de positive erfaringer i bagagen, har Jobstafet.dk allerede modtaget ønsker fra både danske arbejdsgivere og ukrainske medarbejdere om at træde til med hjælp, der kan forbinde de ukrainske flygtninge, der vil arbejde i landbruget, med de danske arbejdsgivere.

”Jobstafet.dk er Danmarks største jobformidler i landbruget og derfor ser vi det som vores helt naturlige ansvar at træde til og hjælpe flygtninge i den svære situation”, siger Christina Libach Bentzen. ”Vores rolle er at matche flygtninge, der gerne vil arbejde i landbruget, med danske arbejdsgivere”, fortsætter hun. I branchen er der allerede mange samarbejdsrelationer og Christina Libach Bentzen oplever at der er et stort ønske om at hjælpe: ”Der er flere ukrainske netværk i Danmark – bl.a. i landbruget – og de har været rigtig gode til at formidle budskabet videre.”

Med ”Special Act Ukraine” kan ukrainske flygtninge og danske landmænd nemt finde og matche hinanden

”Vi har oprettet en særlig landingsside og – i forlængelse af den danske særlov – et ”Special Act Ukraine”-match parameter til de ukrainske flygtninge, som nu kan oprette deres CV på vores jobportal. Ved at anvende match parameteret kan danske arbejdsgivere nemt finde de ukrainske flygtninge og tilbyde ansættelse. Samtidig bistår vi hos Jobstafet.dk som altid med screening og matchning for at sikre, det bliver en succesfuld oplevelse for både medarbejder og arbejdsgiver.” Endelig sætter Jobstafet.dk ind med oplysning til de danske arbejdsgivere for at skabe opmærksomhed om indsatsen.

”Vi opfordrer til at dele budskabet og håber på, at vi med initiativet både kan hjælpe ukrainske flygtninge til et meningsfuldt ophold i Danmark og de danske arbejdsgivere med adgang til ny arbejdskraft”

 

 

Om Jobstafet

  • Jobstafet.dk er etableret af LandboUngdom i 2007 og er i dag den største jobformidler i landbruget med mere end 5.900 oprettede kandidater og 3.400 oprettede arbejdsgivere
  • Ud over selve jobportalen, tilbyder Jobstafet.dk screening og ansøgningshjælp til både danske og udenlandske jobsøgere og HR- og rekrutteringsydelser til arbejdsgivere i landbruget

 

Forrige Har du plejet dit netværk på det seneste?<br><br><br>

Annoncer

Kontaktoplysninger