LandboUngdom

LandboUngdom satte sit præg på Økologikongres

LandboUngdom arrangerede Unge Spor på Økologi-kongres 2019, og hele 169 elever fra 1. hovedforløb på landbrugsuddannelsen fra fire landbrugsskoler var samlet.

Seks unge landmænd fortalte om, hvordan de driver deres økologiske landbrugsbedrift i praksis:

  • Planteavlerne Anders Stensgaard og Anders Bach fortalte om deres måde at drive økologisk planteavl blandt andet med fokus på kontrol af ukrudt på markerne.
  • Svineavlerne Henrik Bovbjerg og Thomas Bertram fortalte om deres økologiske svineavl og svineproduktion, hvor de begge har et ønske om at udvide, så de kan få mere hjælp på bedriften.
  • Filip Mark Friis og Esben Lauridsen er økologiske mælkeprocenter. Esben valgte økologien og sæsonkælvning for at få tid til sin familie. Filip har valgt økologi, fordi økologisk produktion for ham kræver håndværk og stort management, hvilket motiverer ham.

Udover landmændenes oplæg supplerede tre økologirådgivere med deres viden om kvæg, svin og planter.

Eleverne arbejdede også i grupper på tværs af skolerne, hvor de diskuterede økologiske produktionsprincipper og forholdte sig til de produktionsmetoder, landmændene havde præsenteret. Så udover faglig viden fik eleverne et nyt netværk og mulighed for at lære andre unge at kende.

Dagen blev sluttet af med et indlæg af Axel Månsson fra Axel Månsson A/S, der fortalte meget levende om, hvordan hans virksomhed blev startet og har udviklet sig over tid. Det gode råd fra Axel til eleverne var, at de skal tro på det, de sætter som mål, så skal det nok lykkes. Der vil altid være udfordringer, men det er også dem, der udvikler både personligt og for virksomheden.

Forrige 150 produktionsledere fik fif til at pimpe karrieren

Annoncer

Kontaktoplysninger