LandboUngdom

LU-pløjere tog på studietur

Pløjeentusiaster fra hele landet fik sig en stor oplevelse, da LandboUngdom inviterede på studietur til Mølbro Production og Næsbyholm Bavelse Gods.

18 konkurrencepløjere og pløjedommere fra LandboUngdom fulgte nøje med, da Carsten Jensen og Klaus Esmann viste rundt på Mølbro
Production syd for Sorø på Sjælland. Fabriksbesøget var første stop på LU’s studietur for pløjeentusiaster.

Under besøget var medarbejderne i fuld gang med at producere de sliddele, som landmændene skal bruge til deres markmaskiner i 2019. Der bliver brugt imponerende 2.500 tons stål om året til at producere ca. 1,3 mio. sliddele som muldplader, plovskær, harve og plovspidser til mange fabrikater.

Af de store stålplader bliver muldplader og skær skåret ud med laser, og efterfølgende bliver de med varme og presser formet og hærdet. Stålet skal have et højt kulindhold for at tåle den hærdning, der er nødvendig for, at stålet kan tåle det slid, det udsættes for på plove og harver.

Spørgsmål og debat

Når Mølbro Production laver en helt ny produktion af for eksempel en harvespids koster det 200.000-600.000 kr. i opstartsomkostninger. Selvom Mølbro udnytter det indkøbte stål så optimalt som muligt, sender de hvert år ca. 500 tons stål til skrot. Det er virksomheder i Tyrkiet, der køber det og smelter om til nyt stål.

”Det var spændende at lære om hele produktionsprocessen. Jeg synes, hærdningsprocesserne var særlig lærerige, da jeg selv er uddannet klejnsmed og kender til arbejdet med stål,” fortæller deltager Peder Ellegaard fra Give.

Folkene bag Mølbro Production er meget interesserede i at videreudvikle deres produkter, derfor lyttede de meget til de input og problemstillinger, der blev taget op på besøget. Så læringen gik begge veje.

Ekspertviden om pløjning

Efter rundvisningen fortalte Jens Iversen fra Ploveksperten om vigtigheden af at indstille ploven rigtigt for at kunne pløje optimalt.

En af pointerne var, at sliddele til en plov og harve skal passe til ploven/harven for at kunne gøre arbejdet optimalt. Passer de ikke, skal de leveres tilbage.

Sluttede med besøg på gods

Besøget på Mølbro Production foregik en fredag, og dagen efter besøgte deltagerne Bavelse Gods, hvis marker drives sammen med Næsbyholm. Driftslederen Martin Sørensen viste rundt i maskinhus og kornlageret, mens han ivrigt fortalte om mark-driften på de ca. 1000 ha. Af interessante detaljer kan det nævnes, at det er et meget stenet område, og derfor samler de sten på markerne 3-4 gange årligt.

”Det var en fantastisk tur, hvor vi fik ny viden, gode fif og havde tid til erfaringsudveksling og hyggeligt samvær med nogen med samme interesse,” fortæller Peder Ellegaard og slutter:

”Jeg vil helt klart anbefale turen til andre og selv deltage igen, hvis muligheden byder sig.”

Vil du se Mølbro Production?

Mølbro Production åbner gerne dørene for LandboUngdoms medlemmer, så ønsker du at høre mere om sliddele-produktion eller besøge Mølbro Production, er dig og din lokalforening meget velkommen til at kontakte Carsten Jensen på cj@molbro.dk.

Galleri fra studieturen

Forrige LandboUngdom støtter op om natur- og landbrugsudspil

Annoncer