LandboUngdom

Mindeord: Svend var medlemmernes mand

Tidligere formand for LandboUngdom Svend Nygaard omkom tirsdag den 8. januar i en tragisk ulykke på sin gård ved Glejbjerg mellem Esbjerg og Kolding. Svend blev 34 år. Her kan du læse LandboUngdoms mindeord om Svend Nygaard:

Svend vil af alle i og omkring LandboUngdom blive husket for sit engagement, sin stærke vilje og sit altid gode humør.

Svend Nygaard startede sit engagement i LandboUngdom i 2012, hvor han blev valgt ind i bestyrelsen i lokalforeningen Brørupegnens LandboUngdom. I sine seks år i lokalbestyrelsen var han først menigt bestyrelsesmedlem, siden kasserer og herefter formand.

I april 2013 blev Svend valgt til ledelsen i LandboUngdoms landsorganisation, og han fortsatte sin lynkarriere i organisationen ved allerede på det efterfølgende årsmøde den 5. april 2014 at blive valgt som landsformand.

Svends formandskab var en fuldtidsstilling, men han leverede meget mere end fuld tid. Han farede landet rundt til møder og arrangementer, og han stod altid klar, når LandboUngdom skulle repræsenteres lokalt såvel som nationalt. Svend gav sig fuldt ud for LandboUngdom, og det er organisationen ham evigt taknemmelig for.

Svend var medlemmernes mand. Han var aldrig på jagt efter hæder, titler eller magt, og kunne han vælge mellem et møde med spidserne i landbruget hos Landbrug & Fødevarer på Axelborg eller et lokalforeningsarrangement, så valgte han det sidste.

Svend havde sine meninger, han sagde sine meninger, og han stod ved dem. Han var bonderøv og landmand, og det var han stolt af. Svend havde humor og selvironi og hans karakteristiske høje grin spredte altid glæde.

LandboUngdom gennemgik en stor strukturændring, mens Svend var formand, og hans post var derfor ofte øretævernes holdeplads. Han var eminent til at tackle den modstand, der kom, og han formåede at samle organisationen. Svend var vellidt af alle, og han kunne snakke med alle – han snakkede lige godt med det 16-årige LandboUngdom-medlem fra en landbrugsskole, som han gjorde med en politiker i Landbrug og Fødevarer – og altid med et smil og en kæk bemærkning.

Svend var som formand med til at etablere et stærkt samarbejde med landbrugsskolerne, og han kæmpede hårdt for bedre vilkår for unge landmænd i forbindelse med generationsskifte.

Midt i Svends toårige formandsperiode fik han muligheden for at blive selvstændig landmand, og den greb han. I november 2015 valgte Svend at trække sig som formand i LandboUngdom. Arbejdet på gården ved Glejberg blev så omfangsrigt, at han ikke havde timer nok i døgnet til begge dele. Det var ikke med Svends gode vilje, at han var nødt til at afslutte noget, før han var færdig, men igen satte han organisation over sig selv og tog den beslutning, der var bedst for LandboUngdom.

De seneste år ydede Svend som menigt medlem af LandboUngdom også en stor indsats. Han åbnede sin bedrift for flere gårdbesøg, han holdt oplæg om LandboUngdom og livet som selvstændig, han var frivillig til LandboUngdom-arrangementer, og han deltog i flere af organisationens kurser og aktiviteter. Endnu et bevis på Svends engagement og vilje og lyst til at hjælpe andre.

Svend Nygaard var en enestående formand for LandboUngdom og et engageret menneske, som vi alle vil savne.

Æret være Svends minde.

Forrige Formand: Hektisk, spændende og en stor ære

Annoncer

Kontaktoplysninger