LandboUngdom

Tilmeld dig martskursus: Se de 7 kurser

Martskursus er LandboUngdoms årlige kursus for medlemmer i hele landet. Vi bliver klogere, inspirerer hinanden og har det sjovt og hyggeligt. Kurset bliver altid afholdt i marts – derfor det geniale navn Martskursus. 

På Martskursus 2019 kan du:

  • Vælge et spændende kursus, som passer til dine ønsker og behov
  • Mødes med LandboUngdom’ere fra hele landet
  • Udveksle erfaringer og få inspiration med hjem
  • Få en spændende og lærerig dag på Dalum
  • Feste sammen med de andre deltagere i skolens café

Tid: Lørdag den 2. marts kl 9.30-17.30

Sted: Dalum Landbrugsskole i Odense

Tilmeld dig Martskursus i vores medlemssystem.

Vælg ét af følgende spændende kurser

Plovkursus vendeplove

Dette kursus henvender sig til alle, som gerne vil lære at indstille en vendeplov. Der er ingen adgangskrav, dog vil det være en fordel at have kørt med en vendeplov. Vi gennemgår, først teoretisk og derefter praktisk, de helt elementære grundindstillinger på en vendeplov, som man bør tjekke og justere i maskinhuset inden sæsonen. Derefter kører vi i marken og gennemgår og justerer de sidste justeringer. Undervisningsmaterialet udleverer vi, og som kursist kan man efterfølgende undervise andre i den svære kunst at justere en vendeplov.

Undervisere: Andreas Thorsager, Ploveksperten ApS og LU-pløjer.

Fra idé til handling – sådan skaber du liv i dine ideer

På dette kursus skal der arbejdes med at få skabt handling i de mange ideer, som opstår i LandboUngdom. Du får kendskab til værktøjer, som gør det muligt at brainstorme på ideer, få konkretiseret ideerne, skabt overblik over ideerne, så de ikke fejler og ikke mindst få dem ført ud i livet til glæde for medlemmerne. Måske er det på dette kursus at LandboUngdoms nye aktivitet bliver til virkelighed?

Undervisere: Henrik Mikkelsen, selvstændig konsulent og HC Trangbæk, LandboUngdom

Få flere med til LandboUngdoms aktiviteter

I LandboUngdom har vi en masse fede aktiviteter, som endnu flere bør få glæde af. På dette kursus lærer du, hvordan I synliggør lokalforeningens eller regionens aktiviteter og fortæller den gode historie, så I får endnu flere deltagere og medlemmer. Vi arbejder blandt andet med værktøjerne Facebook, LU-app og video.

Undervisere: Mikkel Homann Carøe, kommunikationskonsulent og Stine Engelhardt Ibsen, foreningskonsulent

Instruktørkursus

Lær at lære fra dig. Vi kan alle sammen noget, og vi kan lære meget af hinanden. Med dette kursus får du redskaber til at planlægge og gennemføre formidling af din viden. Det kan du få glæde af, hvis du går sammen med en elev i din dagligdag, hvis du skal stå for et arrangement i LU, eller hvis du står og skal til eksamen. Instruktionsteknik er til gavn for fremlæggelse i mange forskellige sammenhænge. På kurset kommer vi bl.a. forbi temaer som din rolle i instruktionen, at bygge instruktionen op, den gode forberedelse, at vælge metode i forhold til målgruppen.

Underviser: Laura Kromann, Østfyns LandboUngdom og Pia Westergaard, foreningskonsulent LandboUngdom

Ting du skal have styr på som medlem af bestyrelsen

Som nyt bestyrelsesmedlem kan der være mange ting at forholde sig til i bestyrelsen. Hvordan fungerer en bestyrelse, hvad er en dagsorden, hvad står der i vedtægterne, hvad er god mødeledelse, hvordan diskuterer vi osv. Dette kursus tilbyder derfor en mulighed for dig at få indblik i disse emner og gøre dig klogere på dig selv som bestyrelsesmedlem. Vi skal i fællesskab finde redskaber, der kan imødekomme de opgaver din bestyrelse har, og du vil få mulighed for at afprøve redskaberne i din egen bestyrelse. Vi giver dig konkrete værktøjer og modeller, som gør bestyrelsesarbejdet overskueligt.

Underviser: Thorsten Hougaard, LandboUngdom

Plej dit netværk og styrk din karriereplan

Gennem LandboUngdom kan du skabe dit et stort netværk. Det kan være i relation til dine uddannelses og jobmuligheder, at dit netværk kan være værdifuldt. Samtidig kan du bruge dit netværk til at opnå ny viden og udveksle erfaringer. På dette kursus kan du lære mere om hvordan du plejer og dyrker dit netværk, samt hvordan du bedre vil kunne bruge dit netværk til erfaringsudveksling.

Underviser: Mads Mortensen, tidligere ledelsesmedlem i LandboUngdo

Jagt er aktiv naturforvaltning

Jagt er for mange for mange en rekreativ hobby, men i andre sammenhænge også et forvaltningsværktøj. Jægernes grundlag for forvaltning er viden blandt, andet om:

  • Fødekæder i agerlandet, som er af stor betydning for det danske markvildt.
  • Forvaltning af hjortevildt skal sikre bestande med en naturlige alders- og kønsfordeling.
  • Viden om trækvildtet er afgørende for at sikre gode levesteder, bæredygtige bestande og forvalte bestande, som flytter sig over landegrænser 

Det er ikke et krav, at deltagerne har jagttegn.

Underviser: Lene Midtgaard, Vildt- & naturkonsulent i Danmarks
Jægerforbund

Dating og personlig fremtoning

På dette kursus får du tips til at forberede din personlige fremtoning og lære kunsten at date. Vi kommer ind på fordomme, kropssprog, forskellene på kønnene og meget mere. Du vil blive klædt på til succes og få en større sikkerhed i din personlige fremtoning. Det gælder om at give det bedst mulige førstegangsindtryk – det vil du lære på dette kursus.

Underviser: Marianne Skov Christensen, uddannet par-terapeut

Fest og overnatning

Har du lyst, så er der efter Martskurset mulighed for at blive på skolen og feste sammen med de andre kursusdeltagere. Festen starter med middag og fortsætter efterfølgende i skolens café. Bliver du og fester, vil der blive sørget for underholdning, overnatning og morgenmad.

Priser

Pris for deltagelse i Martskurset, men uden deltagelse i aftenfest og overnatning: Kr. 995 inkl. moms.

Pris for deltagelse i Martskurset og aftenfest med overnatning og morgenmad: Kr. 1295 inkl. moms.

Med i prisen er alle måltider, undervisning, materialer og kørselsgodtgørelse. Aftal din deltagelse med bestyrelsen i din forening. Efter kurset sendes regningen til kassereren i din forening. Kassereren kan måske søge tilskud fra kommunen.

Tilmeld dig Martskursus i vores medlemssystem.

Forrige Mindeord: Svend var medlemmernes mand

Annoncer

Kontaktoplysninger